Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Älä pelkää pimeää

Don’t Be Afraid of the Dark 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548555430

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Vuo­ren sisältä löy­tyy ou­to­ja kan­so­ja” on fan­ta­sian la­ji­tyyp­pi, jo­ka on ol­lut pin­nal­la klas­sik­ko­sa­duis­ta R.E. Howar­din kaut­ta ai­na Carl Bark­siin saak­ka.

“­Vuo­ren sisältä löy­tyy ou­to­ja kan­so­ja” on fan­ta­sian la­ji­tyyp­pi, jo­ka on ol­lut pin­nal­la klas­sik­ko­sa­duis­ta R.E. Howar­din kaut­ta ai­na Carl Bark­siin saak­ka. Kult­tioh­jaa­ja Guil­ler­mo del To­ron kä­si­kir­joi­tu­sa­vul­la tämän gen­ren mai­nioi­hin tuo­tok­siin kuu­lu­va elo­ku­va as­tuu toi­sel­la ja­lal­la klas­si­sen ja toi­sel­la uut­ta luo­van kau­hue­lo­ku­van pa­keil­le.
B­lac­kwood Man­sion kun­nos­te­taan myytäväk­si, sillä kuu­lun tai­tei­li­jan ko­ti­na sen ar­vo kas­vaa suu­rek­si. Uraisä (Guy Pear­ce) ei voi kui­ten­kaan ar­va­ta, kuin­ka läh­temättö­miä vai­ku­tuk­sia hä­nen kah­dek­san­vuo­tiaan Sal­ly-tyttä­rensä (Bai­lee Ma­di­son) ai­heut­taa kar­ta­non vai­hei­siin. Ma­di­son te­kee upean suo­ri­tuk­sen pok­kan­sa pitävänä lap­se­na.
E­lo­ku­va on al­ku­puo­lel­laan mel­koi­sen pe­lot­ta­va, mut­ta se pal­jas­taa kel­la­rin sa­lai­suu­den ai­ka pian. On­kin kun­nioit­ta­vaa, että te­kijät pys­tyvät tästä huo­li­mat­ta pitämään jän­nit­teen yllä.

Kuva, ääni & ekstrat

Myös visuaalisuus ja äänitehosteet ovat del Toron projektien tapaan korkealla tasolla. Yksi kohtaus on ilmiselvä kunnianosoitus giallon mestarin Dario Argenton klassikolle Profondo Rosso. Ekstroissa kuusi pienoisdokumenttia. (PS)
22/01/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy