Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Terassi

La terrazza 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1980Kesto: 154 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208017EAN: 6416548922416

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Te­ras­si väläyttää terävän pei­li­ku­van ita­lia­lai­sen elo­ku­va­kult­tuu­rin rap­pio­ti­las­ta 1970-­lu­vun jäl­kimmäi­sellä puo­lis­kol­la.

Te­ras­si väläyttää terävän pei­li­ku­van ita­lia­lai­sen elo­ku­va­kult­tuu­rin rap­pio­ti­las­ta 1970-lu­vun jäl­kimmäi­sellä puo­lis­kol­la. Sa­mal­la se on ja­nus­mai­nen kat­san­to muus­ta­kin yh­teis­kun­nas­ta, kun kom­mu­nis­mis­ta ei ol­lut rat­kai­suk­si ja in­di­vi­dua­lis­mi al­koi nos­taa päätään.
Kir­ja­va jouk­ko ti­vo­lia­lo­jen edus­ta­jia elo­ku­va­bis­nek­sestä, me­dias­ta ja po­li­tii­kas­ta on tot­tu­nut ko­koon­tu­maan hulp­peaan ylä­luok­kai­seen par­ve­ke­huo­neis­toon fi­lo­so­foi­maan ja pu­hu­maan tyh­jiä. Oh­jaa­ja Sco­la ku­vaa sa­maa koh­taus­ta usean eri hen­kilö­hah­mon kaut­ta yhä uu­des­taan ja muo­dos­taa sa­mal­la mie­len­kiin­toi­sen ajan­ku­van.
Tär­kein ai­he­pii­ri on elo­ku­va ja kan­sal­li­nen ra­dioyh­tiö RAI, sekä nii­den kytkös va­sem­mis­to­lai­seen po­li­tiik­kaan. Ber­lus­co­nin haa­mu me­diaim­pe­riu­mi­neen välk­kyy yllä, vaik­ka hä­nestä ei ai­na­kaan ul­ko­mail­la vielä tähän ai­kaan pu­hut­tu.
I­ta­lian so­danjäl­kei­sen laa­tue­lo­ku­van voit­to­kul­ku lop­pui kuin seinään 1970-lu­vun puo­livä­lissä, kun ame­rik­ka­lais­tu­nut tuo­tan­to, hal­pa­hin­tai­suus ja var­sin­kin te­le­vi­sio ro­mah­dut­ti­vat laa­tue­lo­ku­van ky­synnän. Kol­lek­tii­vi­se­na ma­sen­nus­ku­vauk­se­na tämä on yk­si ylittämättö­mim­mistä.
D­ra­ma­tur­gis­tek­ni­sestä rat­kai­sus­ta joh­tuen elo­ku­van pi­tuus vääjäämättä räjäh­ti kä­siin, mut­ta pitkäs­ty­mi­nen ei juu­ri uh­kaa. Upea näyt­te­lijä­kaar­ti osaa pitää su­van­to­vai­heet­kin mie­len­kiin­toi­si­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan yksityiskohdat eivät pysy kurissa. Väpätyksistä huolimatta se on kuitenkin aivan katsottava. Ääniraita keskittyy dialogiin, jota toden totta riittää. Ekstroissa biografiat, filmografiat ja kuvagalleria. (PS)
08/08/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy