Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Klo 15:10 lähtö Yumaan – kahden levyn Special Edition

3:10 To Yuma 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: DTS6.1ES
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205702EAN: 6438044161458

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va.

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va. Te­hos­te­sir­kus­ten ja mu­siik­ki­vi­deo­leik­kaus­ten täyttämä tar­jon­ta kai­paa hil­li­tympää toi­min­taa, jo­ta tar­joaa pa­ra­dok­saa­li­ses­ti ai­ka­naan raa­dol­li­sim­mak­si vä­ki­val­ta­viih­teek­si lei­mat­tu ala­la­ji.
Näin suh­tau­dun Del­mer Da­ve­sin klas­si­kon (Ar­mo­ton ase, 1957) uu­teen ver­sioon. She­rif­fin si­sar­teos ku­va­si ai­koi­naan yh­teis­kun­taa, sen eriar­voi­suut­ta ja ka­pi­ta­lis­min ää­rias­tet­ta, ros­voi­lua, raa­ma­tul­li­seen ta­paan­sa. Vi­hol­lis­taan voi op­pia ar­vos­ta­maan, jos ei ra­kas­ta­maan. Uu­si ver­sio sisältää sa­mat tee­mat.
Uu­sin­ta on kui­ten­kin ai­na uu­sin­ta. On­nek­si pää­pa­ri Ch­ris­tian Ba­le/­Rus­sell Crowe on­nis­tuu vai­keas­sa roo­lis­saan, vaik­ka suo­ri­tus jää­kin la­ko­ni­sen sääs­te­liääs­ti esiin­ty­neen esi­ku­va­pa­rin­sa Van Hef­lin/G­lenn Ford al­le.
E­ni­ten kri­tiik­kiä on saa­nut osak­seen ad­re­na­lii­nia pur­sua­va lop­pu­koh­taus, jo­ka poik­keaa tyys­tin al­ku­peräi­sestä. It­se suh­tau­dun tähän elo­ku­van tee­man mu­kai­ses­ti ar­mol­li­ses­ti, sillä muu­ten­han elo­ku­va ete­ni­si täy­sin sa­mo­jen suun­ta­vii­vo­jen mu­kaan kuin al­ku­peräi­nen­kin.
Fi­lo­so­fi­ses­ti­kin tämä puo­lus­taa paik­kaan­sa. Mo­der­ni rat­kai­su ker­too vä­ki­val­lan en­ti­sestään raa­dol­lis­tu­neen, mut­ta san­ka­ri­te­ko­ja­kin kai­vat­tai­siin.
His­to­ria an­taa hie­man tu­kea: ros­vo­joh­ta­jat jou­tui­vat ai­ka usein har­ven­ta­maan jouk­ko­jaan mah­dol­lis­ten ris­kien ta­kia. Kuin­ka mo­ni huip­pu­joh­ta­ja on jou­tu­nut an­ta­maan pot­kut hy­vil­le ystä­vil­leen? Se voi ol­la pa­rem­pi rat­kai­su, kun pan­na ko­ko­nai­nen teh­das nu­rin seu­raa­val­la kvar­taa­lil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva piirtyy kauniisti ja tarkasti. ES-ääniraita luo tilaa hillitysti, dialogipainotteisuutta käytetään suvannoissa taidokkaasti ja ennen kaikkea ammunta iskee napakasti. Ekstroissa yhteensä 75 min. dokumentit ja seitsemän poistettua kohtausta (8 min.). Itse alkuperäisen 15-sivuisen novellin kirjoittanut Elmore Leonard tekee harvinaisen viiden minuutin haastattelun, joka aukaisee mielenkiintoisella tavalla 1950-luvun viihdelukemistojen toimintaa. Pulp on tosin käännetty roskalehdeksi. Aikamoisia kultakimpaleita tästä roskakorista löytyi. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy