Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Klo 15:10 lähtö Yumaan – kahden levyn Special Edition

3:10 To Yuma 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: DTS6.1ES
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205702EAN: 6438044161458

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va.

Kes­ki-ikäi­nen elo­ku­va­ker­ho­kas­vat­ti ilos­tuu ai­na, kun ny­kypäivänä tehdään sääl­li­nen län­ne­ne­lo­ku­va. Te­hos­te­sir­kus­ten ja mu­siik­ki­vi­deo­leik­kaus­ten täyttämä tar­jon­ta kai­paa hil­li­tympää toi­min­taa, jo­ta tar­joaa pa­ra­dok­saa­li­ses­ti ai­ka­naan raa­dol­li­sim­mak­si vä­ki­val­ta­viih­teek­si lei­mat­tu ala­la­ji.
Näin suh­tau­dun Del­mer Da­ve­sin klas­si­kon (Ar­mo­ton ase, 1957) uu­teen ver­sioon. She­rif­fin si­sar­teos ku­va­si ai­koi­naan yh­teis­kun­taa, sen eriar­voi­suut­ta ja ka­pi­ta­lis­min ää­rias­tet­ta, ros­voi­lua, raa­ma­tul­li­seen ta­paan­sa. Vi­hol­lis­taan voi op­pia ar­vos­ta­maan, jos ei ra­kas­ta­maan. Uu­si ver­sio sisältää sa­mat tee­mat.
Uu­sin­ta on kui­ten­kin ai­na uu­sin­ta. On­nek­si pää­pa­ri Ch­ris­tian Ba­le/­Rus­sell Crowe on­nis­tuu vai­keas­sa roo­lis­saan, vaik­ka suo­ri­tus jää­kin la­ko­ni­sen sääs­te­liääs­ti esiin­ty­neen esi­ku­va­pa­rin­sa Van Hef­lin/G­lenn Ford al­le.
E­ni­ten kri­tiik­kiä on saa­nut osak­seen ad­re­na­lii­nia pur­sua­va lop­pu­koh­taus, jo­ka poik­keaa tyys­tin al­ku­peräi­sestä. It­se suh­tau­dun tähän elo­ku­van tee­man mu­kai­ses­ti ar­mol­li­ses­ti, sillä muu­ten­han elo­ku­va ete­ni­si täy­sin sa­mo­jen suun­ta­vii­vo­jen mu­kaan kuin al­ku­peräi­nen­kin.
Fi­lo­so­fi­ses­ti­kin tämä puo­lus­taa paik­kaan­sa. Mo­der­ni rat­kai­su ker­too vä­ki­val­lan en­ti­sestään raa­dol­lis­tu­neen, mut­ta san­ka­ri­te­ko­ja­kin kai­vat­tai­siin.
His­to­ria an­taa hie­man tu­kea: ros­vo­joh­ta­jat jou­tui­vat ai­ka usein har­ven­ta­maan jouk­ko­jaan mah­dol­lis­ten ris­kien ta­kia. Kuin­ka mo­ni huip­pu­joh­ta­ja on jou­tu­nut an­ta­maan pot­kut hy­vil­le ystä­vil­leen? Se voi ol­la pa­rem­pi rat­kai­su, kun pan­na ko­ko­nai­nen teh­das nu­rin seu­raa­val­la kvar­taa­lil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva piirtyy kauniisti ja tarkasti. ES-ääniraita luo tilaa hillitysti, dialogipainotteisuutta käytetään suvannoissa taidokkaasti ja ennen kaikkea ammunta iskee napakasti. Ekstroissa yhteensä 75 min. dokumentit ja seitsemän poistettua kohtausta (8 min.). Itse alkuperäisen 15-sivuisen novellin kirjoittanut Elmore Leonard tekee harvinaisen viiden minuutin haastattelun, joka aukaisee mielenkiintoisella tavalla 1950-luvun viihdelukemistojen toimintaa. Pulp on tosin käännetty roskalehdeksi. Aikamoisia kultakimpaleita tästä roskakorista löytyi. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy