Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Sodan arvet - Extended cut

Casualties of War - Extended cut 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1989Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 201923EAN: 5051160169316

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Viet­na­min so­taan si­joit­tu­va, to­si­poh­jai­nen ker­to­mus ame­rik­ka­lai­ses­ta kau­ko­par­tios­ta, jo­ka kid­nap­paa viet­na­mi­lais­tytön sek­sior­jak­seen lie­vittääk­seen omaa pa­han olon tun­net­taan.

Viet­na­min so­taan si­joit­tu­va, to­si­poh­jai­nen ker­to­mus ame­rik­ka­lai­ses­ta kau­ko­par­tios­ta, jo­ka kid­nap­paa viet­na­mi­lais­tytön sek­sior­jak­seen lie­vittääk­seen omaa pa­han olon tun­net­taan.
B­rian De Pal­man so­tae­lo­ku­va on en­nen kaik­kea ku­vaus mo­raa­li­ses­ta selkä­ran­gas­ta — sen kat­kea­mi­ses­ta koet­te­le­mus­ten ka­sau­tues­sa, tai­pu­mi­ses­ta ka­ve­ri­pai­neen al­la tai kestä­mi­sestä vas­toin val­ta­via pai­nei­ta. Hah­mot eivät juu­ri ke­hi­ty elo­ku­van ai­ka­na, eikä ku­kaan mie­histä vol­lo­ta lo­pus­sa syn­tejään puh­taak­si tai pidä Os­car-voit­toon vaa­dit­tua pa­lo­pu­het­ta, mut­ta mikään tästä ei ole luet­ta­vis­sa heik­kou­dek­si. Hah­mot ovat yk­sin­ker­tai­sia — mut­ta eivät yk­siu­lot­tei­sia — ja ryhmä­dy­na­miik­ka toi­mii se­kin us­kot­ta­vas­ti.
Sean Penn te­kee hyvän suo­ri­tuk­sen mies­tensä ar­vos­ta­ma­na, selväjär­ki­senä joh­ta­ja­na, jol­le vii­mei­nen pi­sa­ra vain on lii­kaa. Mic­hael J. Fo­xin mai­to­poi­kai­ma­go on elo­ku­van suu­rin ra­si­te, mut­ta mies pai­kal­laan hän­kin on.
Uu­si pi­den­net­ty ver­sio tar­joi­lee va­jaat 6 mi­nuut­tia ”uut­ta” ma­te­riaa­lia oh­jaa­jan vi­sion mu­kai­ses­ti. Koh­tauk­set ovat tut­tu­ja aiem­man DVD-jul­kai­sun pois­te­tuis­ta koh­tauk­sis­ta eivätkä käytännössä muu­ta elo­ku­van sisältöä lain­kaan, mut­ta muu­ta­man pal­kit­se­van het­ken ne lisäävät (mm. Eriks­so­nin kuu­lus­te­lun kään­ty­mi­nen ruu­miin löy­ty­mi­seen). Vä­kinäi­sen, jos­kin ar­me­liaan ly­hyen ke­hys­ker­to­muk­sen oli­si voi­nut sa­mal­la pu­dot­taa pois.

Kuva & ääni

Kuva on upean sävykäs, värikylläinen ja moitteettoman tarkka – jopa niin tarkka että muutamassa, useampaa otosta samaan kuvaan yhdistävässä kohdassa voi löytää kuvasta hentoja saumakohtia. Kohinaa ja lievää värinää esiintyy, mutta näistä ei ole häiriöksi asti. Upean hiottua kuvallista ilmaisua täydentää yhtä vaikuttava ja teknisesti laadukas äänimaailma, jolle Ennio Morriconen säveltämä musiikkiraita antaa hyvin tehokkaan ja omaleimaisen tunnelman.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä Michael J. Foxin haastattelu (19 min.) ja erinomainen making of (31 min.). Ekstroja ei ole tekstitetty suomeksi. Julkaisijan ilmoituksella k-18, mutta käytännössä edelleen sama k-15 kuin aiempi versio. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy