Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Black Mass

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 505189400692

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner ) ellei toisin mainita.

Elokuva

B­lack Mass on siitä poik­keuk­sel­li­nen elo­ku­va, että se löytää vas­ta lop­pu­ku­vien po­lii­si­ma­te­riaa­lis­ta sen oi­kean tun­nel­man, mi­hin sen oli­si pitä­nyt edeltävän pa­rin tun­nin draa­man­sa ai­ka­na pyr­kiä.

B­lack Mass on siitä poik­keuk­sel­li­nen elo­ku­va, että se löytää vas­ta lop­pu­ku­vien po­lii­si­ma­te­riaa­lis­ta sen oi­kean tun­nel­man, mi­hin sen oli­si pitä­nyt edeltävän pa­rin tun­nin draa­man­sa ai­ka­na pyr­kiä.
Ta­ri­na on ai­ka mie­len­kiin­toi­nen. Kol­me lap­suu­de­nystävää on eden­nyt kol­meen eri suun­taan. Yh­destä tu­lee se­naat­to­ri, toi­nen ete­nee FBI:ssä ja yk­si lu­sii Al­cat­ra­zis­sa päästäk­seen eh­do­na­lai­seen. Vii­mek­si mai­nit­tu ir­lan­ti­lais­gangs­te­ri pää­si FBI-yh­teis­työllä Bos­to­nin ala­maail­man ku­nin­kaak­si. Syynä oli se, että FBI ha­lu­si eroon ita­lia­lais­ma­fias­ta.
Ja­mes ”W­hi­tey” Bul­ge­rin osaan va­lit­tu John­ny Depp ei ikävä kyllä muut­tu­nut ai­do­no­loi­sek­si blon­dik­si kal­jupääk­si, kos­ka ha­bi­tus on ehkäpä kei­no­te­koi­sim­min teh­ty mas­kee­raus elo­ku­van his­to­rias­sa. Jo­pa Api­noi­den pla­neet­ta –­sar­jan jat­ko-o­sis­sa on­nis­tut­tiin pa­rem­min.
Tämä pi­laa ko­ko elo­ku­van. Eipä to­sin oi­keaa fi­lo­so­fis­ta ta­soa ja tar­vit­ta­vaa tun­nel­maa ta­voi­te­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroihin on tallennettu 97 min. dokumentit. (PS)
26/03/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy