Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Chris the Swiss

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 90 minuuttia
Julkaisija: R&A 2018 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (R&A 2018) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ch­ris­tian Wür­ten­berg ha­lu­si pa­la­vas­ti jättää jäl­kensä his­to­rian­kir­joi­hin.

Ch­ris­tian Wür­ten­berg ha­lu­si pa­la­vas­ti jättää jäl­kensä his­to­rian­kir­joi­hin. Vuon­na 1991 sveit­siläis­nuo­ru­kai­nen suun­ta­si koh­ti sir­pa­leik­si le­viävän Ju­gos­la­vian so­ta-a­luei­ta. Haa­veis­sa oli van­gi­ta yk­si ai­noa unoh­tu­ma­ton va­lo­ku­va­ruu­tu. Ta­voi­te jäi saa­vut­ta­mat­ta, sveit­siläis­va­lo­ku­vaa­ja me­neh­tyi omi­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa so­ta­tan­te­reel­le.
Kuo­le­maan liit­ty­neet epä­sel­vyy­det eivät ole jättä­neet lä­hi­pii­riä rau­haan edes vuo­si­kym­me­nien perästä. Ch­ri­sin serk­ku­tyttö An­ja Kof­mel päät­ti läh­teä pai­kan pääl­le nuus­ki­maan — ka­me­ra­ryhmän kans­sa.
Pai­kal­lisväestöön tu­tus­tu­mi­nen, haas­tat­te­lut ja tut­ki­muk­set sy­ventävät Ch­ri­sin mat­kan tar­koi­tus­pe­riä. Su­ku­lais­po­jan so­ta­seik­kai­lu vä­rit­tyy. Vai­kut­taa, et­tei ky­seessä ole ol­lut­kaan puh­das va­lo­ku­va­mat­ka. So­das­ta kun voi hyö­tyä niin mo­nin ta­voin.
A­siaan pe­reh­ty­neel­le­kin Ch­ris the Swiss toi­mii kan­san­ta­jui­se­na kat­sauk­se­na Ju­gos­la­vian alueen kä­sittämättömään lä­hi­his­to­riaan. Do­ku­men­tin ker­ron­taa osit­ta­vat ani­maa­tiopätkät rik­ko­vat draa­man ras­kas­ta sisältöä mal­lik­kaas­ti. Toi­saal­ta ryt­mi­ses­ti tämä luo haas­teen­sa. Leik­kaus­tek­ni­nen ko­ko­nai­suus ei ole ai­van sau­mat­to­mas­sa ba­lans­sis­sa. Mo­niu­lot­tei­nen ker­ron­ta hur­ji­ne, jo­pa raais­ta­vi­ne ar­kis­to­ma­te­riaa­lei­neen pitää sil­ti ta­ka­puo­len pen­kissä vi­sus­ti.
Jo So­dan­kylässä al­ku­kesästä näh­ty ä­lykäs so­ta­kol­laa­si tar­joil­laan myös R&A-e­lo­ku­va­juh­lien oh­jel­mis­tos­sa syys­kuun lo­pus­sa 2018. Näytök­sissä ei ole suo­men­kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. (VA)
24/09/2018

Tekijät

Ohjaaja: Anja Kofmel
Pääosissa: Megan Gay Joel Basman
Tarina: Anja Kofmel

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy