Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Deadpool

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: SF Filmi 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mar­vel-­sar­ja­ku­vien fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­moon kir­ja­taan uu­si lu­ku.

Mar­vel-sar­ja­ku­vien fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­moon kir­ja­taan uu­si lu­ku. Aiem­min pie­nel­le huo­miol­le jää­nyt an­ti­su­per­san­ka­ri Dead­pool nou­see pää­roo­liin, täräyttäen käyn­tiin sem­moi­sen ve­ri­sir­kuk­sen, että me­nes­tys­ta­ri­na on jat­ko-o­sia vail­le val­mis.
Wa­de Wil­son (Ryan Rey­nolds) on tou­hun­nut kun­nial­li­si­na vuo­si­naan kai­ken­lai­sis­sa ar­vos­te­tuis­sa eri­kois­jou­kois­sa, mut­ta sit­tem­min pää­ty­nyt poh­jal­le, hoi­ta­maan yk­si­tyi­sen sek­to­rin vä­lien­sel­vit­te­lyjä. Va­li­tus­ta ei kuu­lu. Vä­ki­val­lan mo­niot­te­li­ja on tyy­tyväi­nen, eten­kin ku­va­kau­niin pros­ti­tuoi­dun Va­nes­san (Mo­re­na Bac­ca­rin) hyväk­syt­tyä mie­hen ko­sin­nan. Kaik­ki on kui­ten­kin ai­van liian hy­vin. Wil­so­nin ko­ko eli­mistö ku­hi­see syöpä­so­lu­ja, pe­rin­tei­set me­to­dit tun­tu­vat toi­mi­mat­to­mil­ta. Ni­metön käyn­ti­kort­ti joh­taa eri­lais­ten hoi­to­kei­no­jen pa­riin, pi­meäl­le puo­lel­le. Eri­tyis­hoi­to päät­tyy, ken­ties vas­toin odo­tuk­sia, pit­kit­tyvään kos­ton­hi­moi­seen ta­kaa-a­joon.
Ke­hi­tys­ta­ri­na toi­sen­lai­sek­si su­per­san­ka­rik­si ra­ken­ne­taan mauk­kaas­ti, muu­ten elo­ku­van kaa­ret ovat kan­keat. Yl­tiöpäi­nen huu­mo­ri vie huo­mion ta­ri­nal­ta, is­ku­lau­sei­ta pu­do­tel­laan jo­pa ka­me­ral­le. Mar­vel-sisä­pii­riläpät kii­hot­ta­vat etu­ri­vin lii­ma­tuk­kia kos­tu­mi­seen as­ti. Tuo­te­si­joit­te­lu kar­kaa maut­to­muuk­siin, toi­let­tilä­pistä pu­hu­mat­ta­kaan.
Hui­kei­den toi­min­ta­koh­taus­ten ja jä­ri­syttävän ve­ren­vuo­dat­ta­mi­sen an­sios­ta Dead­pool kään­tyy lop­puaan koh­ti viih­dyttäväk­si ko­ko­nai­suu­dek­si. 18 vuo­den ikä­ra­ja ei oli­si ol­lut välttämättä väärä va­lin­ta, vaik­ka ö­ve­rik­si ve­det­ty teu­ras­ta­mi­nen huu­mo­ri­sek­to­ril­la lii­keh­tii­kin. Pu­nais­ten nes­tei­den vuo­ta­mismäärän poh­jal­ta elo­ku­val­le on help­po po­vail­la suo­sio­ta alan­mies­ten pii­reissä. (VA)
13/02/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy