Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Predator 2 – saalistaja

Predator 2 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1990Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 97048EAN: 6420614608463

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Metsäs­tys­kau­si al­kaa jäl­leen, kun vuo­den 1997, ku­vau­sa­jan­koh­ta­na sil­loi­sen eli tu­le­vai­suu­den LA:s­sa rie­hu­vat huu­me­lor­dien ryhmät.

Metsäs­tys­kau­si al­kaa jäl­leen, kun vuo­den 1997, ku­vau­sa­jan­koh­ta­na sil­loi­sen eli tu­le­vai­suu­den LA:s­sa rie­hu­vat huu­me­lor­dien ryhmät. Yllättävän te­ho­kas, suo­ra­vii­vai­nen jat­ko-o­sa on me­nettä­nyt ajan­saa­tos­sa te­hok­kuut­taan, mut­ta ny­ky­tuo­tan­toi­hin ver­rat­tu­na tämä poik­keaa edel­leen eduk­seen, var­sin­kin jat­ko-o­sa­na: kun­non kä­si­kir­joi­tus, hy­vin tuo­tet­tu, haus­ko­ja yk­si­tyis­koh­tia.
Tämä poik­keaa eduk­seen jo­pa ykkö­so­sas­ta leik­kauk­sen­sa osal­ta, ja pys­tyy luo­maan toi­min­tae­lo­ku­vaan mu­ka­vaa ryt­miä kai­ken paah­ta­mi­sen vä­liin.
Vaik­ka jat­ko-o­sa jää vi­suaa­li­sel­ta lois­tol­taan jäl­keen esi­ku­vas­taan, sen leik­kauk­ses­sa hyö­dyn­netään huu­mo­ria, hyvän maun mo­lem­min puo­lin. Jo al­ku­koh­taus hyö­dyntää vii­dak­koa, jos­ta ei mennäkään Kes­ki-A­me­rik­kaan, vaan Los An­ge­le­siin. Sa­mal­la päästään asiaan: vie­raat metsästäjät in­nos­tu­vat sa­fa­ril­le, kun on kuu­maa ja käyn­nissä konf­lik­ti.
Par­hai­ten toi­mi­vat kak­si näyttävää hyppäävää leik­kaus­ta, jois­sa lei­ki­tellään ih­mispäillä. Yk­si koh­tauk­sis­ta osoit­taa jo­pa selvää it­sei­ro­niaa, kun saa­lis­ta­ja ry­mis­te­lee van­han mum­mon asun­toon. Lo­pun ava­ruu­sa­lus­koh­taus on ää­rimmäi­sen tyy­likäs Alien-t­ro­fei­neen.

Kuva, ääni & ekstrat

Britti-VHS:n kuvasuhde oli 2.02:1. Kuva näyttää täten hieman tiukalta, mutta menettelee. Teräväpiirtona tämä jää auttamattomasti keskikastiin, vaikka tarkkuus poikkeaakin edukseen aiemmasta DVD-levystä. Versio ei kuitenkaan ole ykkösosasta poiketen riisuttu ekstroista: kaksi kommenttiraitaa ja 30 min. dokumentit. (PS)
17/11/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy