Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Westworld - 1. kausi

Westworld Season One: The Maze 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2016Kesto: 616 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
2160p UHD 1.78
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740825

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mic­hael Crich­to­nin ta­ri­naan poh­jau­tu­va HBO-­sar­ja herättää hen­kiin ro­bot­tien mie­hittämän vil­lin län­nen hu­vi­puis­ton, jon­ne rik­kaat tu­le­vat to­teut­ta­maan it­seään il­man to­si­maail­man sääntöjä ja seu­raa­muk­sia.

Mic­hael Crich­to­nin (mm. Ju­ras­sic Park) ta­ri­naan poh­jau­tu­va HBO-sar­ja herättää hen­kiin ro­bot­tien mie­hittämän vil­lin län­nen hu­vi­puis­ton, jon­ne rik­kaat tu­le­vat to­teut­ta­maan it­seään il­man to­si­maail­man sääntöjä ja seu­raa­muk­sia. Tie­teisjännä­riä ja länkkä­riä mauk­kaas­ti yh­distävä sar­ja luo­taa poik­keuk­sel­li­sen tyh­jentäväs­ti ih­mi­syy­den ole­mus­ta, eikä päästä sen enempää kat­set­ta kuin hok­sot­ti­mia­kaan va­paal­le en­nen vii­mei­siä lop­pu­teks­tejä. Jos sil­loin­kaan.
C­rich­to­nin sa­man­ni­mi­seen esi­koi­soh­jauk­seen (1973) pe­rus­tu­va sar­ja on hui­kea ta­paus, jon­ka luo­ma mie­li­ku­vi­tuk­se­kas miljöö ja kar­mai­se­vat ta­pah­tu­mat ki­saa­vat kat­so­jan huo­mios­ta kil­van fan­tas­ti­sen aja­tus­lei­kin kans­sa. Rau­tai­ses­ti kä­si­kir­joi­tet­tu sar­ja pe­laa kort­tin­sa lä­hellä rin­taa, eikä yk­sikään ta­ri­nan run­sais­ta kään­teistä ole en­nal­ta­selvä tai yh­den­te­kevä. Ar­viol­ta 100 mil­joo­naa dol­la­ria mak­sa­nut sar­ja myös näyttää vii­meistä pi­sa­raa myö­ten ko­meal­ta, ja luo hal­li­tun de­ka­den­tin miljöönsä näyttävän suu­rie­lei­ses­ti. Tämä on täyttä dy­na­miit­tia 10 jak­son ajan.
Sar­jan toi­sen kau­den on määrä al­kaa ko­ti­maas­saan Yh­dys­val­lois­sa al­ku­vuo­des­ta 2018. (IJ)

Kuva, ääni & ekstrat

Kokoelma sisältää 4K- ja BD-versiot, joten teknisiä eroja on helppo verrata. Innokkain panee myös HBO Nordic -version pyörimään ja pohtii, onko striimaus-kuvan laadussa eroa. UHD-kuva on hyvin näyttävä ja värikylläinen, kun sitä katsoo LG:n 65 tuuman Oled-televisiosta.
Uudet tuotannot hyötyvät siitä, että ne luultavasti on jo alun perin kuvattu filmille ja skannattu 4K:lle, eivätkä ole osin keinotekoisia siirtoja. Yleissävy on tosin aika tumma, mutta eipä kirvele silmiä. Tarkkuuden ero on suorastaan dramaattinen verrattuna BD:hen. Se puolestaan toistaa joissain tapauksessa kasvojen varjostetut sivut valoisammin. Jos esimerkiksi vertaa ensimmäisessä verantakohtauksessa sivuvalaistusta Doleresin isän (Louis Herthum) kasvoihin, tämän huomaa selvästi. Samalla kasvojen yksityiskohdat ovat suorastaan puuromaiset 4K:hon verrattuna.
Westworld sisältää paljon yksityiskohtaisia suuria kuva-aloja (maisemat, karjanajot, ihmiset pääkadulla), joten tätä voi kyllä suositella ensimmäiseksi tutustumiseksi uuden tekniikan ihmeisiin.
Äänentoisto jää tavallaan sivuosaan, koska vahvistimeni ei tue Atmosta, mutta kaikki tuntuu toimivan tehokkaasti ja rapeasti erottelevasti molemmissa versioissa kuten pitääkin.
Kaikkiaan kuusi levyä. Ekstroihin on tallennettu kymmenkunta pienoisdokumenttia ja kooste mokaotoksia. Mukana ei ole BD-kokoelman "Corporate Guidebook" -lehtistä puiston uusille työntekijöille. (PS)
12/12/2017
12/12/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy