Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Terminator 2 - Judgment Day

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1991Kesto: 137+16+3 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
VC-1 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 6.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 97399EAN: 5050582612714

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­mei­nen tyy­li­puh­das Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va on täy­si­pai­noi­nen tie­teis­toi­min­tae­lo­ku­va, jo­ka huo­kuu ad­re­na­lii­nia, mut­ta ei kos­kaan unoh­da ver­ry­tellä myös ai­vo­nys­tyröitä.

Vii­mei­nen tyy­li­puh­das Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va on täy­si­pai­noi­nen tie­teis­toi­min­tae­lo­ku­va, jo­ka huo­kuu ad­re­na­lii­nia, mut­ta ei kos­kaan unoh­da ver­ry­tellä myös ai­vo­nys­tyröitä. Ja­mes Ca­me­ro­nin kuu­me­huu­ruis­sa ke­hittämä saa­ga on tässä vielä tiu­kas­ti mi­hen hyp­py­sissä, eikä maail­man­lop­pu ole kos­kaan ol­lut tätä kä­sin­kos­ke­tel­ta­vam­pi. Hui­kea sii­vu elo­ku­va­his­to­riaa, ja it­seoi­keu­tet­tu mit­ta­puu, jot­ta vas­ten jo­kais­ta tap­pa­ja­ro­bot­te­ja tai kuk­koi­le­via tie­to­ko­nei­ta sisältävää elo­ku­vaa ver­ra­taan.
Lu­kuis­ten kat­se­lu­ker­to­jen jäl­keen ta­ri­nan osaa jo su­la­vas­ti ul­koa — ja on­pa elo­ku­van ku­vakä­si­kir­joi­tus­kin tul­lut luet­tua suu­ren­nus­la­sin kans­sa lä­pi — mut­ta yhä edel­leen elo­ku­van lu­mo on tal­lel­la. Lu­moa ruo­kit­tiin jo taan­noin uu­del­la 16 mi­nuut­tia pi­demmällä leik­kauk­sel­la ja nyt kä­sillä on lai­tos, jo­ka kaa­taa ben­saa liek­kei­hin tar­joi­le­mal­la sekä tämän että aiem­man teat­te­ri­ver­sion kauan odo­te­tus­sa terävä­piir­to­muo­dos­sa.
Pi­den­net­ty ver­sio (153 min.) on eh­dot­to­mas­ti nä­ke­mi­sen ar­voi­nen laa­jen­nus al­ku­peräi­seen (137 min.) vaik­kei se muu­ta­kaan Ars­kaa ka­ra­te­kak­si tai Sa­ra­hia ky­bor­gik­si. Lisä­tyt koh­tauk­set tuo­vat pait­si mu­ka­vas­ti lisävä­riä (mm. näyttämällä enemmän Ter­mi­na­to­rin ja Joh­nin vuo­ro­vai­ku­tus­ta) myös ai­dos­ti sel­keyttävät ta­pah­tu­mia (huo­mat­ta­vim­min Joh­nin ky­ky erot­taa äi­tinsä ja naa­mioi­tu­nut T-1000 lop­puyh­tee­no­tos­sa). Sen si­jaan uu­sin vielä 3 mi­nuu­til­la jat­ket­tu ver­sio (156 min.) tar­joaa vain kak­si lisä­koh­taus­ta, jois­ta jäl­kimmäi­nen jä­tet­tiin ai­koi­naan pois elo­ku­vas­ta erittäin hyvällä syyllä. Vii­mei­seen ver­sioon pää­see kä­sik­si syöttämällä tuo­miopäivän koo­din 82997 sil­le va­rat­tuun koh­taan.

Kuva

Luonnollinen ja virheettömän levollinen kuva pitää tasavarmasti kuosinsa ja tarjoilee enemmän yksityiskohtia kuin yksikään DVD-julkaisu aiemmin. Teräväpiirtokuvan aatelia tämä ei kuitenkaan ole, sillä jälki jää kauttaaltaan hivenen kalvomaiseksi ja paikoin mustantasokin aavistuksen hailakaksi. Häviötön DTS HD Master Audio -ääniraita virittää tilakuvaltaan jäsentyneen ja uskottavan iskukuntoisen äänimaailman, joka toistaa dialogin puhtaasti, Brad Fidelin uhkaavan musiikin tyylikkäästi ja pistää olohuoneen päreiksi heti ensimmäisen tiukan paikan tullen.

Ääni

Ekstroissa kaksi erinomaista kommenttiraitaa, joista ensimmäisellä mukana on kattava läpileikkaus tuotannossa mukana olleita henkilöitä yhteenleikattuna ja jälkimmäisellä ohjaajaa ja käsikirjoittaja William Wisher. Molemmat kommenttiraidat tarjoavat runsaasti mielenkiintoisia tiedonjyviä elokuvan synnystä, mutta jälkimmäinen raita tarjoaa leppoisamman ja yhtenäisemmän kuuntelukokemuksen. Ohjaajan kommenttien parasta antia on kuulla miten lukuisat Old Skool -hengessä ilman tietokoneita tehdyt stuntit saatiin luotua - erityisesti sirunpoistokohtaus, jossa käytettiin Linda Hamiltonin kaksoissiskoa tipauttaa leuan.

Ekstrat

Mukana on myös useampia linkitettyjä tai kuva-kuvassa-tyypisiä toimintoja, joiden myötä elokuvan katsomisen yhteydessä voi pelata pelejä ja perehtyä myös elokuvan tuotantoon, käsikirjoitukseen ja kuvakäsikirjoitukseen. Lisäksi tarjolla on kaksi poistettua kohtausta kommentein (HD 3 min.), teaseri (HD), kaksi traileria (HD), SE-version mainos (HD) ja T2 THX -traileri (HD). Valikoiden toimintalogiikka jättää toivomisen varaa, joten pieni vinkki on paikallaan: kuva-kuvassa toimintojen aktivoinnin kanssa tuskastelevan kannattaa muistaa paina lopuksi "Interactivity Modes"-valikon ylintä "Activate Interactive Mode" -piilonappia. BD-Live lisää vielä sokeriksi pohjalle muutaman klippin ja tilpehööriä. (IJ)
12/01/2010
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy