Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Swinging Safari

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: R&A 2018 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (R&A 2018) ellei toisin mainita.

Elokuva

Aust­ra­lia­lai­nen ran­ta­kau­pun­ki, 1970-­lu­ku.

Aust­ra­lia­lai­nen ran­ta­kau­pun­ki, 1970-lu­ku. Ajan hen­ki on ää­rimmäi­sen va­pau­tu­nut. Va­rak­kaat ystävä­pa­ris­kun­nat naut­ti­vat kesä­lo­mas­taan. Lap­set tir­kis­te­levät van­hem­pien­sa tou­hui­lua silmät soi­kei­na.
Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Step­han El­liott soi­maa 70-lu­ku­lais­ta van­hem­muut­ta. Poh­ja­vi­re on kos­ton­hi­moi­nen, kau­na hen­kilö­koh­tai­nen. Äi­tien ja isien ryypä­tessä ja ko­men­nel­les­sa, lap­si­jouk­ko kas­vaa vi­noon. Kun ra­jo­ja ei ve­detä it­sel­le, ei niitä kyetä vetämään jäl­ki­kas­vul­le­kaan.
Leik­kaus­tek­ni­nen ker­ron­ta lai­naa mo­der­nis­ta Hol­lywood-ko­me­dias­ta. Ker­to­jaää­ni pouk­koi­lee ja kii­reh­tii. Ha­lut­taes­sa haus­kuut­taa mo­nin ta­voin, kes­ki­vii­va ja pääa­ja­tus ka­toa­vat. Sisäistä­misp­ro­ses­si muo­dos­tuu ras­kaak­si, tart­tu­ma­pin­ta ka­toaa — vä­hintään­kin kat­so­jal­ta. Köy­teen si­dot­tu lem­mik­ki­kil­pi­kon­na sekä ran­nal­le ajau­tu­nut si­ni­va­las toi­mi­vat sym­bo­lei­na, siinä kaik­ki.
T­he Ad­ven­tu­res of Pris­cil­la, Queen of the De­sert -hit­tinsä kans­sa neljän­nes­vuo­si­sa­ta sit­ten Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -mes­suil­la vie­rail­lut Step­han El­liott saa­puu uu­tu­kai­sen­sa ke­ra sa­moi­hin ym­pyröi­hin. Aa­vi­kon prin­ses­san kal­tai­seen rie­mu­juh­laan ei ole ai­het­ta. Swin­ging Sa­fa­ri on kel­vo­ton ko­me­dia­silp­pu, jos­sa sisältö pii­lou­tuu hol­tit­to­maan il­mai­su­ta­paan.
E­lo­ku­va esi­tetään suo­men­kie­li­sin teks­ti­tyk­sin. (VA)
14/09/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy