Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Jungle Book

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-ES 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418482398

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

En ole vielä käy­nyt kat­so­mas­sa uut­ta Tar­za­nia, mut­ta jos se on­nis­tuu lä­heskään yhtä hy­vin kuin toi­nen Ro­mu­les ja re­mus –­le­gen­dan seu­raa­ja,­Vii­dak­ko­kir­ja, yllä­tyn.

En ole vielä käy­nyt kat­so­mas­sa uut­ta Tar­za­nia, mut­ta jos se on­nis­tuu lä­heskään yhtä hy­vin kuin toi­nen Ro­mu­les ja re­mus –­le­gen­dan seu­raa­ja,­Vii­dak­ko­kir­ja, yllä­tyn. Yllä­tys oli tämä­kin, sillä ta­ri­na on kai­kil­le tut­tu, ja siitä on teh­ty eri­no­mai­set ver­siot jo aiem­min: Zol­tan Kor­dan näy­telmäe­lo­ku­va 1942 ja Dis­neyn ani­maa­tio 1967.
Oi­keas­taan mitään muu­ta suun­ni­tel­maa ei te­kijöillä voi­kaan ol­la kuin pan­na kat­so­ja ih­met­te­lemään, mi­ten pal­jon ta­ri­nas­ta us­kal­le­taan poi­ke­ta ja mi­hin puo­les­taan dra­ma­tur­gi­nen pai­ne las­ta­taan.
Kaik­kein tär­kein on kui­ten­kin oi­kea tun­nel­ma. Se on tal­lel­la. Pääo­sa on vai­kea, mut­ta Neel Set­hi suo­riu­tuu siitä sym­paat­ti­sel­la ta­val­la.
A­ni­maa­tiok­las­si­kon täh­ti oli Geor­ge San­ders She­re Kha­nin ää­nenä, mut­ta eipä hei­kos­ti me­ne nytkään, vaik­ka Id­res El­ba toi­sek­si jää­kin. Bill Mur­ray Ba­loon ää­nenä on nyt aiem­paa ove­lam­pi ket­ku ja Ben Kings­leyn Bag­hee­ra en­tistä to­si­kom­pi vyö ja henk­se­lit –­hah­mo (jos mus­ta pant­te­ri käyttäi­si hou­su­ja). Scar­lett Jo­hans­so­nin Kaa-pyt­hon jää näil­le selväs­ti.
Tie­to­ko­nea­ni­moi­dut eläi­met ovat hui­kei­ta tek­ni­sinä suo­ri­tuk­si­na, mut­ta ne ovat sa­mal­la pe­rin haus­ko­ja.
Tämän ver­sion ko­ho­koh­tia on King Louie, jo­ka ei aiem­pien ver­sioi­den ta­paan ole oran­ki, vaan sen
e­si-isä, kol­mi­met­ri­nen Gi­gan­to­pit­he­cu­ses. Ch­ris­top­her Wal­ken te­kee ää­nenä elämänsä roo­liin lau­laen jaz­zia niin, että Louis Amst­rong­kin hyväk­syi­si. Elo­ku­va­fa­nit hy­ker­te­levät, kuin­ka hah­moon on kai­ken hui­puk­si otet­tu vai­kut­tei­ta Mar­lon Bran­don kuu­lus­ta imp­ro­vi­saa­tios­ta evers­ti Kurt­zi­na elo­ku­vas­sa Il­mes­ty­kir­ja. Nyt.
Eikä tämä tähän lop­pu. Po­pup-kir­jois­ta idean ot­ta­neet lop­pu­teks­tit kan­nat­taa kat­soa lop­puun saak­ka.

Kuva, ääni & ekstrat

Jo peruskuva tuntuu kolmiulotteiselta, sillä viidakon varjoja ja kasvillisuutta kuvataan tai kaiketi tuotetaan taiten. Mutta 2D ei tee päätä kipeäksi. Myös ääniraita on referenssitasoa. Onnkesi suomidubbia ei ole tallennettu, sillä Disneynkin kategoriassa ääninäyttely on huikeaa kuunneltavaa. Ekstroihin on tallennettu 46 min. dokumentit ja kommenttiraita. (PS)
14/09/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy