Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Day

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 90 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044354669

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­po­ka­lyp­ti­siä elo­ku­via on vai­kea tehdä hy­vin, kos­ka ne ovat usein tois­ten­sa kloo­ne­ja, eivätkä pa­huu­den voi­mat ole ko­vin us­kot­ta­via.

A­po­ka­lyp­ti­siä elo­ku­via on vai­kea tehdä hy­vin, kos­ka ne ovat usein tois­ten­sa kloo­ne­ja, eivätkä pa­huu­den voi­mat ole ko­vin us­kot­ta­via. The Day on poik­keus. Tässä ta­pauk­ses­sa vä­hemmän on enemmän. Tuo­tan­to­pa­nos­tuk­set ovat jää­neet pe­rin vähäi­sek­si, mikä on vain ko­ros­ta­nut dra­ma­tur­gian terä­vyyttä. Myös näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­set ovat us­kot­ta­via – muu­ten­han tästä ei oli­si tul­lut yh­tikäs mitään.
T­he Day muis­tut­taa ai­ka pal­jon Geor­ge Ro­me­ron elo­ku­via, vaik­ka mitään elä­viä kuol­lei­ta ei vas­tus­te­ta­kaan. Riittää, että ih­mi­sillä on nälkä. Täl­lais­ta elo­ku­vaa ei voi tehdä il­man vä­ki­val­taa. Jos se jos­sain elo­ku­vas­sa on oi­keu­tet­tua, niin tässä.
Gen­ren pa­hin kom­pas­tus­ki­vi, hyvä lo­pe­tus, tai­de­taan myös täy­sin täh­din.
Jenk­kie­lo­ku­va on ku­vat­tu Ka­na­das­sa, mikä tuo tie­tyn eu­roop­pa­lai­sen fii­lik­sen. Aiem­min var­sin­kin apu­lai­soh­jauk­sis­taan tun­net­tu Doug­las Aar­nio­kos­ki on taus­tal­taan ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen, mikä saat­taa myös vai­kut­taa.
A­me­rik­ka­lais­ten omak­su­ma eu­roop­pa­lai­nen vähäe­lei­syys loi miel­leyh­tymän myös Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin suo­men­ta­mat­to­maan The Lost Con­ti­nent aka. Beyond Thir­ty, jo­ka ku­vaa mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hot­ta­vaan ta­paan­sa, mitä Bri­tan­nias­sa ja Rei­nin­maal­la on ta­pah­tu­nut tu­le­vai­suu­des­sa vas­taa­vis­sa olois­sa. Suo­sit­te­len kir­jan hank­ki­mis­ta, jos sci­fi/­fan­ta­sian pie­noisk­las­si­kot kiin­nos­ta­vat.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas, pääosin mustavalkokuva piirtyy selvästi DVD-versiota tarkemmin. Yksinkertainen ääniraita toimii minimillä, mutta tehokkaasti, joten ero ei ole yhtä suuri. Ei ekstroja. (PS)
19/01/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy