Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Lukija

The Reader 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208398EAN: 6438137052779

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

P­ro­vo­kaa­tioon pyr­kivä ai­he ja sen pää­pa­ri häi­rit­sevät ai­ka­moi­ses­ti ky­seistä ko­hue­lo­ku­vaa, sillä Ka­te Wins­let on to­tut­tu nä­kemään alas­ti tur­han mo­nes­sa elo­ku­vas­sa.

P­ro­vo­kaa­tioon pyr­kivä ai­he ja sen pää­pa­ri häi­rit­sevät ai­ka­moi­ses­ti ky­seistä ko­hue­lo­ku­vaa, sillä Ka­te Wins­let on to­tut­tu nä­kemään alas­ti tur­han mo­nes­sa elo­ku­vas­sa. Tällä ker­taa hän viet­te­lee 15-vuo­tiaan ko­ke­mat­to­man nuo­ru­kai­sen vuo­den 1958 Ber­lii­nissä. Ta­pah­tu­mat vei­vaa­vat vuo­den 1966 ta­pah­tu­mien kans­sa, kun Ausc­hwitc­hin nais­var­ti­joi­ta tuo­mit­tiin men­neistä hir­mu­teois­ta.
Lu­ke­mi­nen ja kir­joit­ta­mi­nen tai oi­keas­taan näi­den tai­to­jen puu­te ylittää mo­nin­ker­tai­ses­ti hä­peän, jos ih­mi­nen ei osaa ui­da tai pelkää lentää. Tästä ke­hi­tetään mie­len­kiin­toi­nen draa­ma, jo­ka ikävä kyllä hie­man en­nen lop­pua uh­kaa lo­pet­taa le­pat­te­lun­sa. Ih­me­tystä herättää, mik­si pro­fes­so­rin roo­lis­sa ole­va Bru­no Ganz jä­tetään täy­sin hyö­dyntämättä ko­ko draa­mas­sa.
Lop­pu on kui­ten­kin tyy­dyttävä. Ko­huun­sa näh­den suo­si­tel­ta­vaa kat­sot­ta­vaa, sillä Lu­ki­ja herättää aja­tuk­sen ja toi­sen.
Yk­si liit­tyy pääo­sa­ne­sittäjä Ka­te Wins­let­tiin, jo­ta moi­tit­tiin taan­noin liias­ta li­ha­vuu­des­ta. Nyt hän on laih­dut­ta­nut it­sensä mil­tei kes­ki­tys­lei­ri­kun­toon. Kyllä huo­mio­ta­lous näyttää sai­rau­ten­sa räi­keällä ta­val­la. Wins­let nyt on kaik­kein viehättä­vim­piä kan­sainvä­li­siä näyt­te­lijöitä luul­ta­vas­ti kai­kis­sa ko­ko­luo­kis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja selkeä ääniraita. Ekstroissa 57 min. dokumentit ja 25 min. poistettuja sekä pidennettyjä kohtauksia. (PS)
20/09/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy