Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Avatar - The Way of Water

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 192 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
3D HFR
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ja­mes Ca­me­ro­nin suu­ri­ko­koi­set smurf­fit pa­laa­vat osoit­ta­maan kuin­ka kli­seistä voi uut­taa yli kol­mi­tun­ti­sen seik­kai­lun ja jättää ih­mi­set kai­paa­maan lisää.

Ja­mes Ca­me­ro­nin suu­ri­ko­koi­set smurf­fit pa­laa­vat osoit­ta­maan kuin­ka kli­seistä voi uut­taa yli kol­mi­tun­ti­sen seik­kai­lun ja jättää ih­mi­set kai­paa­maan lisää. Tämä on tar­koi­tet­tu vain en­simmäi­sek­si neljästä jat­ko-o­sas­ta.
Ta­ri­na on ole­ma­ton, hah­mot etäi­siä ja toi­min­ta ylllättävän tur­rut­ta­vaa, mut­ta tästä huo­li­mat­ta ko­ne jys­kyttää eteenpäin ja koh­dey­leisö — per­heen kymp­pi­vuo­tiaat — ah­mi­vat jo­kai­sen pik­se­lin. Ai­kui­sem­pi kat­so­ja voi jo­ko heittäy­tyä vir­ran vietäväk­si ja naut­tia kiil­to­ku­va­mai­sis­ta miljöistä tai sit­ten ot­taa no­ko­set.
E­lo­ku­va voi muu­toin ol­la täy­si pan­nu­kak­ku, mut­ta 3D-vai­ku­tel­ma on hui­kea. Nyt po­la­ri­soi­tu­jen pas­sii­vi­la­sien ja HFR-vir­kis­tys­taa­juu­den avul­la näh­ty ti­la­vai­ku­tel­ma on lu­moa­va. Jo al­ku­ku­vis­ta läh­tien vai­ku­tel­ma on luon­nol­li­nen, syvä ja ihail­ta­van usein syvä­terävä vai­kut­ta­mat­ta kei­no­te­koi­sel­ta. Jo­ku­nen otos siellä täällä ha­joaa hie­man lii­tok­sis­taan, mut­ta täl­lai­set koh­tauk­set voi jäl­kikä­teen las­kea yh­den kä­den peu­ka­loil­la.
Jo­ku päivä siis lie­nee edessä vielä 15 tun­nin mat­ka smurf­fi­maa­han kun­han kaik­ki jat­ko-o­sat val­mis­tu­vat. (IJ)
12/01/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy