Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Kuninkaan puhe

The King’s Speech 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 251536EAN: 6438044299069

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Os­car-­mit­telöissä pat­sai­ta roh­mun­nut brit­tie­lo­ku­va an­sait­see mai­neen­sa.

Os­car-mit­telöissä pat­sai­ta roh­mun­nut brit­tie­lo­ku­va an­sait­see mai­neen­sa. Sen se te­kee yh­distämällä so­tien vä­li­sen his­to­rian, ku­nin­kaal­li­sen elämän mie­lettö­myy­den ja eri­lai­suu­den ta­val­li­sen ih­mi­sen elämään, jo­ta tässä edus­taa terävä än­ky­tys­te­ra­peut­ti, aust­ra­lia­lai­nen Lio­nel Lo­gue (Geoff­rey Rush).
Tämä on kreik­ka­lai­nen myyt­ti tai Sha­kes­pea­ren näy­telmä sillä ero­tuk­sel­la, että ta­ri­na pe­rus­tuu ai­na­kin pää­piir­teittäin to­del­li­suu­teen.
Mac­hoisä Yrjö V:n (Mic­hael Gam­bon) po­jat rea­goi­vat omal­la ta­val­laan. Edward VIII (Guy Pear­ce) luo­puu kruu­nus­ta ame­rik­ka­lais­hei­tu­kan ta­kia ja ve­li kär­sii än­ky­tyk­sestä. Vas­ta­ha­koi­nen ku­nin­gas Yrjö VI (Co­lin Firth) jou­tuu tiu­kan pai­kan eteen, kun kan­sa kai­paa ku­nin­kaan pu­het­ta nat­si-Sak­san kans­sa käytävää puo­lus­tus­so­taa in­noit­ta­maan. Ra­dio oli pe­rin mer­kittävä me­dia tähän ai­kaan.
Y­leispä­tevää in­hi­mil­li­syyttä tu­kee upea, brit­tiläi­nen näyt­te­lijän­työ. He­le­na Bon­ham-Car­ter saa pitkästä ai­kaa sym­paat­ti­sen roo­lin kan­san ra­kas­ta­ma­na ku­nin­kaan vai­mo­na, tu­le­va ku­nin­ga­taräi­ti Eli­sa­bet­hi­na, jo­ka tai­si ol­la ai­noa ra­kas­tet­ta­va­na pitämä­ni ku­nin­kaal­li­nen. Elo­ku­va va­lot­taa hä­nen per­soo­naan­sa mie­len­kiin­toi­ses­ti.
Kai­ken kaik­kiaan elo­ku­va ei voi ol­la ko­vin huo­no, jos siitä voi­vat pitää sekä ro­ja­lis­tit että par­la­men­ta­ris­mia ko­ros­ta­vat.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva on paljon tarkempi kuin DVD-versiossa. Ääniraita ääniaiheisessa elokuvassa toimii, mutta ei ehkä ole yhtä luova kuin 7.1 antaisi odottaa. Ekstroissa kommenttiraita ja 49 min. dokumentit. (PS)
20/07/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy