Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Ghostbusters: Frozen Empire

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2024Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: SF Studios 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­si haa­mu­jen­gi on hä­din tus­kin aset­tu­nut ko­dik­seen New Yor­kin le­gen­daa­ri­seen pa­loa­se­maan kun jo uu­si jää­kau­si uh­kaa Man­hat­ta­nia.

Uu­si haa­mu­jen­gi on hä­din tus­kin aset­tu­nut ko­dik­seen New Yor­kin le­gen­daa­ri­seen pa­loa­se­maan kun jo uu­si jää­kau­si uh­kaa Man­hat­ta­nia. Ta­pah­tu­mien ka­ta­lyyt­tinä toi­mii ikiai­kai­nen pa­huus, jo­ka juo­nii va­pau­tu­mis­taan ase­tel­len do­mi­not jär­jes­tyk­seen yk­si ker­ral­laan.
Kuu­des haa­mu­jen­gi-e­lo­ku­va löytää paik­kan­sa nä­tis­ti ku­vi­tet­tu­na haa­mu­seik­kai­lu­na, jo­ka ei ehkä ai­van mais­tu ko­koil­lan elo­ku­val­ta, mut­ta aset­tuu kui­ten­kin jo­hon­kin tv-sar­jan ylä­puo­lel­le. Ku­vi­tus on nät­tiä ja ta­ri­na elo­ku­va­mit­taan so­vi­tet­tu­na jou­he­va. Myös saa­gan van­ha kaar­ti nähdään nyt me­nos­sa mu­ka­na Venk­ma­nis­ta Stant­ziin ja Zed­de­mo­res­ta Mel­nit­ziin. Kie­lenkäyttö on pai­koin yllättävän roi­sia k12-e­lo­ku­vaan, mut­ta tun­nel­ma on pas­se­lin seik­kai­lul­li­nen ja huu­mo­ri kuk­kii pai­koin pal­kit­se­vas­ti.
E­lo­ku­va on ko­meim­mil­laan New Yor­kin ka­tu­ja esi­tel­lessään. Miljöi­den pa­ti­na ja vuo­si­sa­to­jen to­mu tois­tu­vat us­kot­ta­vas­ti, mut­ta jään kans­sa ote lip­suu hie­man muo­vi­sek­si. Pa­lo­mies­ten hen­gi­tys ei huu­rus­tu al­ku­koh­tauk­ses­sa, jää kas­vaa piik­keinnä le­lu­mai­ses­ti ja maail­mo­jen vä­li­nen port­ti jää viit­teel­li­sek­si. Ko­ko­nai­suus on sil­ti vä­rikäs, vi­vah­tei­kas ja mauk­kaas­ti som­mi­tel­tu.
Ää­ni­mai­se­ma on vir­keä ja va­kaa. Finn­ki­non ää­nen­tois­to jättää toi­vot­ta­vaa soi­den ko­vaa ja ka­peas­ti, mut­ta sisällöl­li­ses­ti an­ti on pas­se­lin mo­ni­ta­hois­ta. (IJ)
12/04/2024

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy