Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The 6th Day

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2000Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Columbia PicturesKuva:
Anamorfinen 2.31
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia Pictures) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­mi­sen tap­po ei mer­kit­se mitään, kos­ka hä­net voi­daan kloo­na­ta uu­des­taan 200 000 eu­rol­la kah­des­sa tun­nis­sa.

Ih­mi­sen tap­po ei mer­kit­se mitään, kos­ka hä­net voi­daan kloo­na­ta uu­des­taan 200 000 eu­rol­la kah­des­sa tun­nis­sa.
Kak­si Ars­kaa yh­den hin­nal­la. Sc­hwar­ze­neg­ge­rin roo­li­ni­mi on an­net­tu Adam Gib­son, Aa­ta­min ja kuu­lun cy­borg-kir­jai­li­jan mu­kaan. AS pys­tyi yhä as­tu­maan isoik­si käy­nei­siin ac­tion­saap­pai­siin­sa.
E­lo­ku­va ker­too ha­vain­nol­li­ses­ti kaik­ki ek­sis­ten­tia­lis­ti­set ky­sy­myk­set, joi­ta kloo­naus tuo eteem­me. Al­ku jenk­ki­fu­ti­sot­te­lus­sa on kuin 1960-lu­vun Carl Bark­sin ank­ka­sar­jas­ta, jos­sa voit­ta­ja­he­vo­nen osoit­tau­tui ro­bo­tik­si.
Oh­jaa­jan 007-tyy­li ikävä kyllä tun­ki to­teu­tuk­seen, mikä an­toi hy­vin niu­kas­ti neljä täh­teä.

Kuva, ääni & ekstrat

Hieman vasemmalta leikattu kuva, joka on parhaimmillaan erinomainen. Hienoa rakeisuutta näkyy. PAL-kuvan on selvästi parempi kuin NTSC. Ääniraita on huipputasoa. Ekstroja poikkeuksellisesti vähemmän kuin R2-versiossa: vain biografiat, traileri ja RePet-yhtiön mainoksia. Muut luonnehdinnat, kts. R2 (Suomi).
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy