Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Paluu apinoiden planeetalle

Beneath the Planet of the Apes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1969Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 203850EAN: 6438044177862

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­vaa huo­noa elo­ku­vaa jak­saa kat­soa mon­taa ker­taa.

Har­vaa huo­noa elo­ku­vaa jak­saa kat­soa mon­taa ker­taa. Vaik­ka Pa­luu api­noi­den pla­nee­tal­le on ta­kuul­la huo­no elo­ku­va, se on neljään täh­teen yltävä hyvä huo­no elo­ku­va camp-ar­vo­jen­sa ta­kia. Jos Pyhän pom­min var­ti­jat pää­sevät mu­kaan Simp­so­nei­hin, se tar­koit­taa Api­noi­den pla­nee­tan jat­ko-o­san piir­ty­neen po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­seen ta­jun­taan, jo­pa voi­mak­kaam­min kuin Ome­ga Man. Elo­ku­va­hist­ro­riaan se on il­man vas­taväit­teitä jää­nyt en­simmäi­senä to­del­li­se­na me­nes­ty­se­lo­ku­va­na, jo­ka on jat­ko-o­sa. Stu­diot eivät näi­hin jat­koi­hin us­ko­neet lain­kaan 1960-lu­vul­la.
Uu­si kat­se­lu­ker­ta viih­dyttää siitä huo­li­mat­ta, että ta­pah­tu­mat tun­tu­vat pe­rin tu­tuil­ta. Vaik­ka bud­jet­tia lei­kat­tiin puo­leen, tv:n sa­ral­la ru­ti­noi­tu­nut oh­jaa­ja Ted Post sai tii­mei­neen ai­kaan näyttävät puit­teet. Bud­jet­ti nä­kyy, var­sin­kin terävä­piir­to­na, jouk­ko­koh­tauk­sis­sa, jois­sa api­noi­den mas­kee­rauk­sis­ta on sääs­tel­ty köm­pelöillä naa­ma­reil­la.
Ai­na­kin maa­lis­kuus­sa 2009 elo­ku­van sai vain osa­na vii­den le­vyn 40-vuo­tis­juh­la­jul­kai­sua. Kan­sio on hie­man yh­den le­vyn pak­kaus­ta pak­sum­pi, mikä näyttää toi­vot­ta­vas­ti suun­taa muil­le­kin ko­koel­mil­le. Ti­la on vä­hissä hyl­lyissä siinä missä ko­va­le­vyillä­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva merkitsee suurta parannusta aiempaan SE DVD-versioon. Matte-piirrokset erottuvat tosin aiempaa tarkemmin, mikä ei liene tarkoitus, mutta sillehän ei voi mitään. Kaikkinainen tarkkuus yltää myös ääniraitaan, joka korvaa vanhan Dolby Surroundin. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri. Ekstroissa erillinen musiikkiraita, 22 min. dokumentti, apinauutisia, interaktiivinen pressikansio, traileri, kolme galleriaa ja d-box mastering motion -osio. (PS)
11/03/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy