Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Paljastavat merkinnät

Notes on a scandal 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203859EAN: 6438044129557

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­va ny­kypäivän draa­ma erot­tuu toi­ses­taan.

Har­va ny­kypäivän draa­ma erot­tuu toi­ses­taan. Tun­tuu kuin kaik­ki dra­ma­tur­gian kei­not oli­si käy­tet­ty ja ryöstö­vil­jel­ty kuin sa­mas­ta sab­luu­nas­ta. Ei Pal­jas­ta­vat mer­kinnät ole sinänsä kum­mem­pi ker­toes­saan opet­ta­jat­ta­ren (Ca­te Blanc­hett) ja 15-vuo­tiaan po­jan sek­si­suh­teen pal­jas­tu­mi­ses­ta, jo­ka saa brit­tiläi­sen kel­tai­sen leh­distön hur­mok­sen par­taal­le. Elo­ku­va erot­tuu eduk­seen lo­pul­ta sen ta­kia, että se ku­vaa elä­keikää lä­hes­tyvän nai­mat­to­man ystävän (Ju­dy Dench) kie­rou­tu­nees­ta elämästä. Päivä­kir­ja­mer­kintöjä käy­tetään tai­ten, ja rat­kai­su käyttää ker­to­janääntä on ker­ran­kin pe­rus­tel­tua. Iäkkäi­den les­bo­jen ku­vauk­set ovat vä­hissä.
T­ril­le­ri­no­mai­suu­des­ta huo­li­mat­ta oh­jaa­ja Ric­hard Ey­re pys­tyy luo­maan us­kot­ta­van luon­ne­ku­vauk­sen. Jenk­kioh­jaa­ja oli­si vie­nyt hah­mon hir­viömäi­syy­den ää­rim­mil­leen, kun rea­lis­ti näyttää ar­mot­ta­mal­la ta­val­la mistä lo­pul­ta on kai­kes­ta ky­sy­mys. Ih­mi­sen tar­vet­ta saa­da lä­hei­syyttä ja ar­vos­ta­vaa huo­mio­ta pa­ri­suh­tees­sa. Mui­ta­kin tee­mo­ja si­ro­tel­laan so­pi­vas­ti: ikäe­ro avio­lii­tos­sa, kou­lu­lai­tos brit­tien luok­kayh­teis­kun­nan yti­messä ja tei­ni-ikäis­ten hen­ki­nen jul­muus.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva korostaa latteita värisävyjä. Ääniraita tyytyy toistamaan dialogia. Ekstroissa kommenttiraita, 12+5+2 min. dokumentit ja traileri. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy