Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Nico - Above the Law

Above the Law 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1988Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
VC-1 1.85*
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051892005326

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tästä se al­koi.

Tästä se al­koi. Ste­ven Sea­ga­lin elo­ku­va­de­byyt­ti siir­si mus­tan vyön Ai­ki­do-mes­ta­rin Ja­pa­nin vuo­sien ja hen­ki­var­ti­ja­hom­mien jäl­keen val­ko­kan­kaal­le Stal­lo­nen, Nor­ri­sin ja Sc­hwar­ze­neg­ge­rin rin­nal­le — kir­voit­taen jo­pa krii­ti­koil­ta kilt­tejä sa­no­ja. Kieltämättä Sea­gal te­kee­kin tässä uran­sa il­meikkäimmän suo­ri­tuk­sen toi­min­nan mie­henä, jol­le myös per­he-elämällä on mer­ki­tystä. Mie­hen ural­la ulo­san­ti on tämän elo­ku­van tai vii­meistään elo­ku­vien "Out for Jus­ti­ce" ja "­Hard to Kill" jäl­keen su­pis­tu­nut no­peas­ti ta­va­ra­mer­ki­no­mais­ten ydi­nel­kei­den ympä­ril­le. Tässä mies tun­tuu vielä va­ka­vas­tio­tet­ta­val­ta näyt­te­lijältä.
E­lo­ku­vas­sa Sea­gal on ta­ka­tuk­kai­nen lan­gan lai­ha ja hie­man kal­juun­tu­va lui­hu, jo­ka on ole­muk­ses­taan huo­li­mat­ta hy­vis­ten puo­lel­la. Mies on ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­nen tais­te­lu­la­ji­mes­ta­ri, viet­na­min ve­te­raa­ni, ex-CIA-a­gent­ti ja ny­kyi­nen chi­ca­go­lais­po­liii­si. Iso­jen poi­kien huu­me­kau­pas­ta on ky­se, mut­ta ita­lia­lai­sit­tain myös per­heellä on oma vah­va si­jan­sa. Pe­rus­juo­ni on pitkäl­ti gen­ren pe­rus­ku­raa, mut­ta mu­kaan mah­tuu yllättävän pal­jon mo­nen­moi­sia si­vurön­syjä ris­tiäi­sistä lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien pii­lot­te­le­mi­seen.
Va­ka­vail­mei­nen elo­ku­va välttää lä­hes kaik­ki Sea­ga­lin myö­hem­pien vuo­sien ta­va­ra­mer­kit, eikä hil­peitä mo­kia­kaan kuu­lu kat­tauk­seen. Ge­nee­ri­nen sop­pa käy näi­den puut­tees­sa lo­pul­ta pitkä­ve­tei­sek­si, mut­ta ai­na­kin an­nos on täyttävä. Jo­kai­sen Sea­gal-fa­nin tu­lee tämä nähdä, mut­ta mie­hen tiu­kim­mas­ta tai haus­kim­mas­ta elo­ku­vas­ta ei ole ky­se.

Kuva, ääni & ekstrat

Yllättävän hyvä kuva on vakaa ja kiitettävän tarkka. Väritoisto on ehkä hieman kylmä, mutta ihosävyjään myöten luonnollinen. Filmin rakeisuus on nähtävissä muutamaan otteeseen, mutta tästä ei ole häiriöksi asti. Siisti onglmaton ja musiikkiraidaltaan tyypillinen aikansa tuote. Häviötön Dolby TrueHD pitää yllättäen muistaa valita erikseen muutoin käyntiin lähtee vanhan mallinen Dolby Digital. Ekstroissa traileri. Brittijulkaisu, tekstitys mm. englanniksi ja ruotsiksi. (IJ)
15/10/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy