Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tukikohta

Stephen King's The Stand 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1994/2007Kesto: 259 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1.33
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 204586EAN: 7332431017627

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­ro­na­vi­rus on saa­pu­nut.

Ko­ro­na­vi­rus on saa­pu­nut. Step­hen King ker­toi siitä meil­le jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Post-a­po­ka­lyp­ti­nen Tu­ki­koh­ta uh­kaa maail­maa vi­ruk­sel­la, jon­ka tar­tut­ta­vuus­lu­vut ovat yli yh­den.
S­tep­hen Kin­gin ar­vos­te­tuim­piin ro­maa­nei­hin lu­keu­tu­va Tu­ki­koh­ta muok­kaan­tui vuon­na 1994 ne­lio­sai­sek­si ja kuu­si­tun­ti­sek­si te­le­vi­sio­mi­ni­sar­jak­si. Jou­lun 2020 hi­tik­si po­vail­tu uu­sit­tu HBO-tuo­tan­to jou­tui iäkkäämmän King-fa­ni­ryhmän sil­missä vä­littömään ver­tai­luun.
Hel­vet­ti on ir­ti. Tämä vi­rus tu­lee ja tap­paa. Ar­mei­ja sa­lai­lee ope­raa­tion va­ka­vuut­ta ja te­kee par­haan­sa eristääk­seen aluei­ta ta­ka­naan. Vä­ki­val­lan uh­ka on jat­ku­va. Yh­teys ny­ky­het­keen nos­taa kar­vo­ja.
En­simmäi­nen jak­so toi­mii jä­ri­syttävällä te­hol­la. Vi­rus tap­paa, mut­tei ai­van jo­kais­ta. Toh­to­rit ha­luai­si­vat tut­kia im­muu­nijär­jes­telmää, mut­ta sel­lai­siin ope­raa­tioi­hin ei mah­dol­li­suut­ta suo­da. Jak­son vaih­tues­sa, te­hot ko­nees­ta ka­toa­vat. Hen­kiinjää­neet kil­pai­le­vat rak­kau­des­ta ja huo­mios­ta. Pääa­sia ve­sit­tyy. Tais­te­lut tau­koa­vat.
Yh­teis­poh­jois­mai­nen lai­tos kan­taa kan­sainvä­li­syys­syistä book­le­tis­sa ni­meä Step­hen King's The Stand. Suo­mes­sa teos tun­ne­taan kui­ten­kin simp­pe­lis­ti kir­jan ni­mellä.

Kuva, ääni & ekstrat

Vanha kunnon kuvaputkitelevisiomuotoinen kuva siedettävällä terävyydellä. Ajan tunnelmaan mukautuu. Ei ekstramateriaalia. (VA)
11/08/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy