Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Butch ja Kid - auringonlaskun ratsastajat 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1969Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 78089EAN: 7391772564535

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vil­lin län­nen le­gen­daa­ri­sim­man pa­ri­val­ja­kon tie vie uran ko­ho­koh­dis­ta koh­ti kuo­le­maa vii­me vuo­si­sa­dan al­ku­puo­lel­la.

Vil­lin län­nen le­gen­daa­ri­sim­man pa­ri­val­ja­kon tie vie uran ko­ho­koh­dis­ta koh­ti kuo­le­maa vii­me vuo­si­sa­dan al­ku­puo­lel­la.
E­lo­ku­van lop­pu­rat­kai­su vah­vis­ti myyt­tiä en­ti­sestään, kos­ka pa­ri­val­ja­kon koh­ta­loa on edel­leen ar­vuu­tel­tu ja sym­po­siu­me­ja pi­det­ty.
B­ru­ce Cha­twin kir­joit­ti pa­rin Tu­li­maa-vuo­sis­ta vielä 1980-lu­vul­la. Aja­tus oli, että san­ka­ri­pa­ri olis­kin säi­ly­nyt Bo­li­vias­sa hen­gissä ja jat­ka­nut Ar­gen­tii­nan Tu­li­maa­han. Siis toi­sin kuin Che Gue­va­ra.
Suo­sit­te­len Cha­twi­nin Pa­ta­go­nia! Pa­ta­go­nia! -ro­maa­nia kai­kil­le tämän klas­sik­koe­lo­ku­van ystä­vil­le. It­se elo­ku­va jää wes­tern­ka­no­nis­sa eloon en­nen kaik­kea yh­tenä par­hai­na tut­kiel­mi­na mies­ten vä­li­sestä ystä­vyy­destä. Se juon­ta­nee al­kun­sa jon­ne­kin cro mag­non -a­joil­le, kun saa­lis­ta ei saa­nut luo­lal­la jäkättävän vai­mon, vaan rei­lun to­ve­rin avul­la. Sa­mal­la saa­tiin ame­rik­ka­lai­nen vas­ti­ne mah­dot­to­mal­le kah­den mie­hen ja yh­den nai­sen rak­kau­del­le kuin elo­ku­vas­sa Ju­les & Jim.
Ai­ka­naan elo­ku­van eri­koi­suus oli kui­ten­kin se, että se osa­si yh­distää hu­mo­ris­ti­sia ja anak­ro­nis­ti­sia ele­ment­tejä län­ne­ne­lo­ku­van la­ji­tyyp­piin. Vas­ta­poo­lit pe­laa­vat: täh­ti ja tu­le­va täh­ti (New­man vs. Red­ford), rank­ka ai­he (vääjäämätön kuo­le­ma/­hurt­ti huu­mo­ri) ja am­mat­ti­mai­set jah­taa­jat (kaik­kea muu­ta kuin maas­tos­sa te­xwil­le­rinä liik­ku­vat san­ka­rit). Paul New­ma­nin mie­lestä pa­ras­ta oli, kun kat­so­ja luu­li elo­ku­van me­nevän va­sem­mal­le, se me­ni­kin oi­keal­le. Hän ei to­del­la­kaan tar­koi­ta­nut ai­kan­sa po­liit­tis­ta il­mas­toa, vaan tiet­tyä en­na­ko­mait­to­muut­ta. Burt Barc­ha­rac­hin ja Hal Da­vi­din kuo­le­ma­ton vä­li­mu­siik­ki "Rain Keeps Fal­ling On My Head" oli täy­sin ha­zar­di ja odt­to­ma­ton rat­kai­su, jo­ka toi­mi. Sa­mal­la se on hie­no to­dis­te hie­non ystävä­tyy­pin ki­tey­tyk­sestä: klov­nis­ta, jo­ta ku­kaan ei voi ol­la ra­kas­ta­mat­ta. Me kaik­ki tun­nem­me ai­na­kin yh­den, par­haat kak­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan tarkkuus ei tietenkään edusta nykystandadreja, mutta varsinkin pimeässä kuvatut kohdat poikekavat suuresti DVD-laitoksesta edukseen kuvakohinan, rakeen ja yleisen epäsiisteyden saralla. Aika synkkäälkin eloa tosin näkyy välillä. Monoraita oli selkeä, ja uusi raita soi puolestaan perin luonnollisesti, ilman laatikkosoundeja. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa ja 35 min.dokumentti. (PS)
06/11/2009

Tekijät

Ohjaaja: George Roy Hill
Pääosissa: Paul Newman Robert Redford
Tarina: William Goldman
Kuvaus: Conrad L. Hall
Musiikki: Burt Bacharach
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy