Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Ghostwriter

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 231668EAN: 6438044260465

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tun­tuu hui­kai­se­val­ta, kun saa nähdä elo­ku­van, joil­lais­ta ei oli­si enää ke­nenkään pitä­nyt pys­tyä te­kemään.

Tun­tuu hui­kai­se­val­ta, kun saa nähdä elo­ku­van, joil­lais­ta ei oli­si enää ke­nenkään pitä­nyt pys­tyä te­kemään. Ghos­tw­ri­ter tar­joaa aja­tuk­sia herättävää jän­ni­tystä, jos­ta Alf­red Hitch­cock voi­si ol­la yl­peä. Mitä ta­pah­tuu sit­ten, kun Ro­man Po­lans­ki ei enää tee elo­ku­via?
Ta­ri­na muis­tut­taa hä­kel­lyttäväs­ti Bri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin To­ny Blai­rin koh­ta­loa, mut­ta er­ka­nee lo­pul­ta mie­len­kiin­toi­sek­si ku­vauk­sek­si val­las­ta ja ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan rea­lis­mis­ta.
Haa­mu­kir­joit­ta­ja (Ewan McG­re­gor) saa toi­mek­sian­non luo­da tyy­liä ex-pää­mi­nis­te­rin kui­viin muis­tel­miin. Edel­li­nen kir­joit­ta­ja on kuol­lut – hämä­rissä olo­suh­teis­sa, mikä sel­viää pik­ku­hil­jaa sk­ri­ben­til­le. Hän on to­del­li­nen ni­metön puur­ta­ja, sillä po­lans­ki­mai­se­na yk­si­tyis­koh­ta­na mai­nit­ta­koon, et­tei hä­nen ni­mensä tu­le kos­kaan esil­le elo­ku­van ai­ka­na.
G­hos­tw­ri­ter jän­nittää, po­li­ti­soi ja haus­kuut­taa. Po­lans­ki ihas­tui Ro­bert Har­ri­sin ro­maa­niin, kos­ka nä­ki siinä chand­ler­mais­ta tun­nel­maa. Har­ris ja Po­lans­ki työs­tivät ta­ri­naa in­ten­sii­vi­ses­ti, jol­loin ker­to­janää­ni on­nek­si jäi pois. Ti­lal­le tu­li hitch­cock­mai­nen pai­na­jai­nen, jos­sa ta­vis jou­tuu une­no­mais­ten, mut­ta loo­gi­ses­ti ra­ken­tu­vien ta­pah­tu­mien kes­kel­le.
Oh­jaa­ja tun­ne­taan yh­tenä par­haa­na työ­hen­gen luo­ja­na. Mu­kaan saa­tiin­kin lois­ta­va kaar­ti. Pier­ce Bros­nan te­kee luul­ta­vas­ti hie­noim­man roo­lin­sa lop­puelämänsä mu­kaan luet­tu­na. Kir­sik­ka­na ka­kus­sa on 93-vuo­tiaan Eli Wal­lac­hin hur­ja koh­taus ä­lykkäänä elä­keläi­senä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. BD poikkeaa selvästi paljon hontelomman tarkkuuden DVD:stä. Ekstroissa 9 min. ohjaajan haastattelu ja 23 min. dokumentit. Tämä ei näytä paperilla paljolta, mutta käytännössä informaatio on rakennettu harvinaisen mielenkiintoisesti. (PS)
20/10/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy