Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ilmestyskirja. Nyt. Redux

Apocalypse Now Redux 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1979/2000Kesto: 194 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MteronomeKuva:
Anamorfinen 2.00
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Mteronome) ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­si, noin 50 mi­nuut­tia al­ku­peräistä teat­te­ri­ver­sio­ta pi­dem­pi lai­tos on par­hai­ta klas­sik­koe­lo­ku­vien muok­kauk­sia.

Uu­si, noin 50 mi­nuut­tia al­ku­peräistä teat­te­ri­ver­sio­ta pi­dem­pi lai­tos on par­hai­ta klas­sik­koe­lo­ku­vien muok­kauk­sia.
Pois­te­tut koh­tauk­set so­pi­vat elo­ku­van tun­nel­maan su­ju­vas­ti. Ne pois­tet­tiin vain sik­si, että elo­ku­vaa saa­tiin ly­hyemmäk­si: lai­ne­lau­ta va­ras­te­taan surf­fai­le­val­ta evers­ti Kil­go­rel­ta (Ro­bert Du­vall), mie­histö pitää jat­kot Play­boy-tyttö­jen kans­sa, rans­ka­lais­ten plan­taa­sil­la il­las­te­taan, pol­te­taan oo­piu­mia ja ra­kas­tel­laan, Mar­lon Bran­do lu­kee Ti­me-leh­teä ja heittää Den­nis Hop­pe­ria kir­jal­la. Tark­kaa­vai­nen kat­so­ja huo­maa, mitä evers­ti Kurt­zin tu­ki­koh­dan seinään on kir­joi­tet­tu, Our mot­to: Apo­ca­lyp­se Now.
Lop­pu­tu­los­ta tämä ei sinänsä muu­ta. Cop­po­la on­nis­tui hy­vin ku­vaa­maan jo yli sa­ta vuot­ta sit­ten tii­vis­te­tyn lai­na­lai­suu­den, jo­ka ei ole kiin­ni ajas­ta ja pai­kas­ta. Ih­mi­nen muut­tuu tie­tyissä olo­suh­teis­sa pe­dok­si. Kir­jai­li­ja Jo­seph Con­rad osa­si ku­va­ta poik­keu­syk­silöi­den koh­ta­loa poik­keus­ti­lan­teis­sa. Pi­meä Af­rik­ka muut­tui Viet­na­min so­dak­si, mut­ta ny­kypäivänä se voi­si ol­la vaik­ka­pa Af­ga­nis­tan, kur­di­lei­ri Ira­kis­sa tai tätä kir­joit­taes­sa vaa­li­ra­hoi­tus­rin­ki Suo­mes­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää yhtä hyvältä kuin amerikkalainen vanha perusversio. Technovision-kuvaa on kautta aikain kropattu videoversioihin. Luultavasti tämä on ollut ohjaajan tahto. Kompositiot näyttävät hyviltä. Kannessa kuitenkin ilmoitetaan väärä kuvasuhde 2.35:1. Ääniraita toistaa hypnoottisen äänimaailman erinomaisesti. Ekstroissa Kurtzin leirin tuhoaminen Coppolan kommentein. Leiri räjäytettiin varmuuden vuoksi, mutta kuvamateriaalia ei lopulta haluttu käyttää. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy