Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Churchill

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Square OneKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
  EAN: 88985446559

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ma­sen­ta­van fals­kil­ta mais­tu­va elo­ku­va seu­raa Wins­ton Churc­hil­lin suh­tau­mis­ta Nor­man­dian mai­hin­nou­suun noin vii­kon ver­ran en­nen H-­het­keä.

Ma­sen­ta­van fals­kil­ta mais­tu­va elo­ku­va seu­raa Wins­ton Churc­hil­lin suh­tau­mis­ta Nor­man­dian mai­hin­nou­suun noin vii­kon ver­ran en­nen H-het­keä.
Vähäe­lei­sen näyttäväs­ti ja miel­lyttävän pe­rio­dius­kot­ta­vas­ti la­vas­tet­tu elo­ku­va luo us­kot­ta­van pin­nan, mut­ta li­ki­main kaik­ki tämän pin­nan al­la tun­tuu lä­peensä väärältä aiem­man tie­don va­los­sa. His­to­rioit­si­ja Alex von Tun­zel­man­nin kä­si­kir­kir­joi­tuk­seen poh­jaa­va elo­ku­va on saa­nut­kin murs­ka­tuo­mion muun muas­sa Churc­hi­lin elämän­ker­ran kir­joit­ta­neel­ta And­rew" target="_blank">https://wins­tonc­hurc­hill.­hills­da­le.e­du/­fa­ke-his­to­ry-in-c­hurc­hill-s­tar­ring-b­rian-cox/">And­rew Ro­bert­sil­ta. Mikään elo­ku­vas­sa esi­tet­ty asia ei il­mei­ses­ti ta­pah­tu­nut näin, ja se on jo saa­vu­tus. Ras­kaut­ta­vim­mal­ta vai­kut­taa elo­ku­van päätös esittää Churc­hill vielä mai­hin­nou­supäivän aat­to­na­kin im­po­tent­ti­na si­vus­ta­kat­so­ja­na, jo­ka ru­koi­li ope­raa­tion pe­ruun­tu­mis­ta.
B­rian Cox me­ni­si ul­koi­ses­ti aut­ta­vas­ti Churc­hil­listä, ja epäi­lemättä jo­kin tämän roo­li­suo­ri­tuk­sen syn­kistä het­kistä ja heik­kouk­sis­ta osuu oi­keaan, mut­ta tässä syn­kis­te­ly ja heik­kou­det käyvät niin san­koik­si, että lop­pu­tu­lok­se­na on pelkkä la­maan­tu­nei­suus. Jos Churc­hill oli­si ol­lut näin saa­ma­ton ta­paus oli­si toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­tu­los to­dennäköi­ses­ti ol­lut toi­nen.
Tätä elo­ku­vaa ei kan­na­ta se­koit­taa sa­moi­hin ai­koi­hin il­mes­ty­nee­seen Ga­ry Old­ma­nin täh­dittämään "­Dar­kest Hour" -e­lo­ku­vaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Ekstroissa making of. Saksalaispainos. (IJ)
06/08/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy