Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Live by Night

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112736804

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Po­lii­sipääl­likön poi­ka te­kee kiel­to­lain ai­kai­ses­sa Bos­to­nis­sa pientä keik­kaa kun­nes koh­ta­lo pa­tis­taa hä­net kyp­syt­te­lemään tai­to­jaan syvän etelän ma­fioo­so­jen pa­ris­sa.

Po­lii­sipääl­likön poi­ka (Ben Aff­leck) te­kee kiel­to­lain ai­kai­ses­sa Bos­to­nis­sa pientä keik­kaa kun­nes koh­ta­lo pa­tis­taa hä­net kyp­syt­te­lemään tai­to­jaan syvän etelän ma­fioo­so­jen pa­ris­sa.
Ki­mu­ran­tin ele­gant­ti, mut­ta lo­pul­ta pa­ko­te­tun elo­ton ma­fia­ku­vaus on ris­ti­rii­tai­nen elo­ku­va­ko­ke­mus. Vir­heettömän us­kot­ta­va ja usein ku­van­kau­nis pe­rio­di­ku­vaus an­taa näyttämön hah­moil­le, jois­sa on enemmän kuin ri­paus oma­peräi­syyttä ja reip­paas­ti tart­tu­ma­pin­taa draa­man tar­pei­siin. Bren­dan Glee­son ot­taa poi­kaan­sa suo­je­le­van po­lii­sin roo­lin vai­vat­ta, pii­kikäs Ch­ris Coo­per jat­kaa tämän työtä she­rif­finä, jo­ka ha­vah­tuu te­ke­miensä va­lin­to­jen var­jo­puo­leen, ja El­le Fan­ning ot­taa pie­nen suu­ren roo­lin­sa us­kot­ta­van riu­tu­vas­ti. Har­mil­li­ses­ti Ben Aff­lec­kin pääo­sa jää suh­tees­sa vain funk­tio­naa­li­sel­le ta­sol­le, san­ka­rin pu­vun hen­ga­rik­si. Myös osa muis­ta hah­mois­ta kil­pai­le­vien ma­fia­po­mo­jen ja nai­systä­vien muo­dos­sa tun­tu­vat am­pu­van ohi maa­lis­taan.
Ko­ko­na­suut­ta vai­vaa hi­tu­sen pök­kelö ja ny­kivä ker­ron­ta, jo­ka pe­laa voit­to­kort­tin­sa var­sin köm­pelös­ti. Ta­ri­nas­sa oli­si ol­lut ai­nek­sia vaik­ka­pa tri­lo­giak­si as­ti, mut­ta nyt mi­nuu­tit ku­lu­vat il­man mai­nit­ta­via elä­myk­siä. Täl­lai­se­naan­kin elo­ku­va on näyttävä ja viih­dyttävä, mut­ta vai­voin kos­ket­ta­va tai us­kot­ta­va.
Ben Aff­lec­kin täh­dittämä, oh­jaa­ma, tuot­ta­ma ja Den­nis Le­ha­nen sa­man­ni­mi­sen ro­maa­nin poh­jal­ta kä­si­kir­joit­ta­ma elo­ku­va kar­toit­taa li­ki kaik­ki gangs­te­ri­ta­ri­nan nyans­sit, mut­ta ei har­mil­li­ses­ti löydä näi­den lo­mas­ta omaa is­kevää pol­kuaan. Lip­pu­luu­kul­la flo­pan­nut elo­ku­va on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen vä­li­pa­la gans­te­rie­lo­ku­vien ystäväl­le, mut­ta sii­hen an­ti va­li­tet­ta­vas­ti jää.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea periodikuva toistuu tyylikkäästi ja moitteettoman vakaasti. Hillitty ääniraita luo mukavasti tunnelmaa taka-ajoihin ja tulitaisteluihin, eikä läsnäolon tuntu jää liian ohueksi. Ekstroissa tekijöiden kommenttiraita, poistettuja kohtauksia kommentein ja neljä koostetta. Elokuva on julkaistu myös Steelbook-versiona. (IJ)
11/07/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy