Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Captain America: Civil War

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mar­vel-­sar­ja­ku­va­fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­mo tai­taa ol­la päät­tymätön.

Mar­vel-sar­ja­ku­va­fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­mo tai­taa ol­la päät­tymätön. Kun lip­pu­luu­kut tuk­keu­tu­vat van­haan mal­liin, ih­mekö tuo. Vaik­ka kä­si­kir­joi­tus­ten laa­tu on ti­pah­ta­mas­sa lä­hes ar­vos­te­lu­kel­vot­to­mak­si, me­nes­tyvät elo­ku­vat mai­neel­la, mark­ki­noin­nil­la, sekä mas­sii­vi­sel­la viih­dear­vol­la. Viih­teel­li­syys on vie­ty ää­rim­mil­leen, ku­vaus­paik­ko­jen maail­man­kier­tue jättää jäl­keensä jo ja­mes­bon­dit ja sen sem­moi­set. Tämän kevään uu­tu­kai­ses­sa Kap­tee­ni Ame­rik­ka ka­ve­rei­neen pai­ne­lee myös nyrk­kiä ja jal­kapöytää vas­tapäi­sen ka­ve­rin var­ta­loon sel­lai­sel­la frek­vens­sillä, että lais­ka­silmäi­sem­pi kat­so­ja ei eh­di vä­lissä luo­miaan räpäyttää. Su­per­tyy­peistä, sen kum­mem­min kuin ta­val­li­sis­ta ohi­kul­ki­jois­ta­kaan, ei näissä tou­huis­sa ver­ta va­lu, ikä­ra­jan on py­syttävä ala­kou­lu­ve­toi­se­na. Siitä asias­ta voi sit­ten ol­la kah­ta mieltä.
Kol­man­nen Kap­tee­ni Ame­rik­ka –e­lo­ku­van kä­si­kir­joi­tus on lähtöaat­teel­taan yk­sin­ker­tai­nen. Val­taa­pitävä Hal­li­tus on kylläs­ty­nyt Kos­ta­jien yli­mie­li­seen ta­paan lä­hes­tyä maail­man­pe­las­ta­mi­so­pe­raa­tio­ta, si­vii­liuh­re­ja on vä­hen­nettävä. Hal­li­tuk­sen eh­do­ton määräys Kos­ta­jien siir­ros­ta YK:n alai­sek­si ryh­mit­tymäk­si ajaa su­per­san­ka­ri­jouk­kion kah­teen lei­riin. Ka­pun ja Rau­ta­mie­hen puo­lis­kot eroa­vat, vä­ki­val­taan joh­ta­vin seu­rauk­sin.
Jat­ku­va mäis­ki­mi­nen vä­syttää silmät, kun­nol­lis­ten hen­gi­tys­tau­ko­jen puut­tues­sa. No­peil­la leik­kauk­sil­la to­teu­tet­tu elo­ku­va py­syy sil­ti yllättävän hy­vin ka­sas­sa. Oman mie­len­kiin­ton­sa Mar­vel-it­se­tyy­dyt­ty­vien sie­lui­hin tuo­nee laa­ja hah­mo­gal­le­ria ja sisä­pii­ri­huu­mo­ri. (VA)
01/05/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy