Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Scary Movie 3

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 107708EAN: 6438044008258

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Muun muas­sa ”­Mies ja alas­ton ase”- sekä ”­Hei, me len­netään” –­lef­fois­ta vas­tan­neen ZAZ-­ryhmän Da­vid Zuc­ker is­tuu oh­jaa­jan pal­lil­le ja sar­ja saa ai­van uut­ta len­toa.

Muun muas­sa ”­Mies ja alas­ton ase”- sekä ”­Hei, me len­netään” –­lef­fois­ta vas­tan­neen ZAZ-ryhmän Da­vid Zuc­ker is­tuu oh­jaa­jan pal­lil­le ja sar­ja saa ai­van uut­ta len­toa. Ylittää al­ku­peräi­sen sekä sket­sien määrässä että laa­dus­sa, eikä kak­ko­so­sas­ta enää tämän jäl­keen pu­hu­ta. Kun ky­seessä on pa­ro­diaa, riittää lef­fa­re­fe­rens­sejä yl­lin kyl­lin, mut­ta yllättävämpää on näyt­te­lijöi­den ni­mekäs kir­jo: mu­ka­na mm. Pa­me­la An­der­son, Les­lie Niel­sen, Char­lie Sheen, De­ni­se Ric­hards, Queen La­ti­fah, Ja Ru­le, Ma­cy Gray ja pitkä lis­ta mui­ta räppä­reitä.
E­ri­no­mai­nen, kaut­taal­taan tark­ka, eloi­san sä­vykäs ja luon­nol­li­sen ku­va. Ko­hi­na on vähäistä, ja esiin­tyvät print­ti­viat tus­kin ha­vait­ta­via. Ää­ni­rai­ta on moit­teet­to­man sel­keä, ja ko­me­diak­si erittäin te­ho­kas ja ti­la­va. Sisällöl­li­ses­ti ää­ni­maail­ma on vi­vah­tei­kas ja toi­mi­van hiot­tu niin te­hos­teil­taan kuin mu­sii­kinkäytöltään. Jo­ku­nen käännös­vir­he on mah­tu­nut mu­kaan, myös pois­tet­tui­hin koh­tauk­siin. Ekst­rois­sa vaa­ti­ma­ton oh­jaa­jan, tuot­ta­jan ja kä­si­kir­joit­ta­jien kom­ment­ti­rai­ta, pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia (11 min.), kak­si ma­king of –­do­ku­ment­tia (27 min.), mo­kia (4 min.), te­hos­teis­ta (4 min.) ja par­haim­pa­na lisänä oi­keas­ti eri­lai­nen lop­pu­koh­taus (15 min.). (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy