Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Belle

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7340112717872

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eng­lan­ti­lai­seen aris­tok­raat­ti­per­hee­seen aviot­to­ma­na lap­se­na il­mes­tyvä tum­mai­hoi­nen pik­ku­tyttö Bel­le opet­te­lee ko­ko pie­nen elämänsä ajan eloon jos­sa­kin pal­ve­lusväen ja ta­lon her­rasväen vä­li­maas­tos­sa kun­nes muut­tu­va ylei­nen il­ma­pii­ri tem­paa hä­net ta­pah­tu­mien kes­kiöön.

Eng­lan­ti­lai­seen aris­tok­raat­ti­per­hee­seen aviot­to­ma­na lap­se­na il­mes­tyvä tum­mai­hoi­nen pik­ku­tyttö Bel­le (Gu­gu Mbat­ha-Raw) opet­te­lee ko­ko pie­nen elämänsä ajan eloon jos­sa­kin pal­ve­lusväen ja ta­lon her­rasväen vä­li­maas­tos­sa kun­nes muut­tu­va ylei­nen il­ma­pii­ri tem­paa hä­net ta­pah­tu­mien kes­kiöön. Kään­teistä te­kee eri­tyi­sen pai­nok­kai­ta se, että per­heen pat­riark­ka sat­tuu ole­maan kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri (Tom Wil­kin­son), jon­ka työpöydällä lepää or­ja­lai­va Zon­gil­la kuol­lei­den ih­mis­ten ta­paus ja or­ja­kau­pan koh­ta­lo yh­tenä Bri­tan­nian ta­lou­den moot­to­reis­ta.
1700-lu­vun lop­pu­puo­lis­kol­le si­joit­tu­va ta­ri­na ot­taa in­noi­tuk­sen­sa tun­te­mat­to­man tai­de­maa­la­rin teok­ses­ta, jos­sa kak­si epä­ta­val­lis­ta ser­kus­ta, toi­nen tum­ma- ja toi­nen val­koi­hoi­nen, po­see­ra­vat täy­sin ta­sa­ver­tai­si­na. Maa­lauk­sen Di­do Eli­za­beth Bel­len elämästä tun­ne­taan il­mei­sen vähän, eikä hä­nen tie­detä vai­kut­ta­neen voi­mal­li­ses­ti Zon­gin ta­pauk­sen kä­sit­te­lyyn, mut­ta elo­ku­va maa­laa va­lit­se­man­sa hen­kilö­ku­van eläväs­ti ja ve­toa­vas­ti.
Löyhäs­ti to­del­li­siin hah­moi­hin pe­rus­tu­va elo­ku­va pu­noo kieh­to­van ker­to­muk­sen muut­tu­vas­ta maail­mas­ta, jos­sa yhtä lail­la epä­pyhä or­ja­kaup­pa ja seu­ra­pii­rien säännös­tel­lyt ko­sis­ke­lu­ri­tuaa­lit ko­ke­vat omat muu­tos­pai­neen­sa. Tämä vas­tak­kai­na­set­te­lu voi­si mais­tua kei­no­te­koi­sel­ta yh­teis­kun­nan kar­ri­ka­tyy­riltä, mut­ta nyt pa­la­set lok­sah­ta­vat mai­nit­ta­van hy­vin koh­dal­leen ja elo­ku­va pait­si luo pe­rio­din­sa vir­heettömäs­ti myös löytää ta­ri­nan­sa vai­vat­ta.
Eng­lan­ti­lai­set Mbat­ha-Raw ja Wil­kin­son lois­ta­vat mo­lem­mat hy­vin kir­joi­te­tuis­sa pääo­sis­sa, joil­le kä­si­kir­joi­tus an­taa mu­ka­vas­ti asen­net­ta ot­tei­siin ja vir­taa vuo­ro­sa­noi­hin. Tästä huo­li­mat­ta ker­ron­taa var­jos­taa hie­noi­nen vai­vaan­tu­nei­suus, jo­ka ei ehkä kui­ten­kaan vä­li­ty teks­ti­tyk­sen kaut­ta elo­ku­vaa seu­raa­val­le kat­so­jal­le. Ko­ko­nai­suu­te­na tämä on ko­mea ja us­kot­ta­va­no­loi­nen ta­ri­na, jo­ka on saa­nut lä­hes yhtä on­nis­tu­neen to­teu­tuk­sen.

Kuva, ääni & ekstrat

Audiovisuaaliset puitteet ovat hienosti kohdallaan. Periodikuva on elävä ja teknisesti moitteeton. Äänipuolella kaunis musiikkiraita pitää liekin jatkuvasti elossa, eikä äänimailmaan immersiota käy muutoinkaan juuri moittiminen. Ekstroissa traileri, kuvagalleria ja osin päällekkäiset mainoshenkiset koosteet tarinasta, pääosan Mbatha-Rawsta, oikeasta Bellestä, maalauksesta tarinan taustalla ja itse maalauksen taustasta (yht. 19 min.). (IJ)
28/01/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy