Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Rakkauden ehdoilla

Guilty Hearts 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Seit­semän täy­sin ir­ral­lis­ta ly­hy­te­lo­ku­vaa yh­teen ni­pu­tet­tu­na, mut­ta näyt­te­lijä­kaar­ti on odot­ta­mat­to­man ni­mekäs.

Seit­semän täy­sin ir­ral­lis­ta ly­hy­te­lo­ku­vaa yh­teen ni­pu­tet­tu­na, mut­ta näyt­te­lijä­kaar­ti on odot­ta­mat­to­man ni­mekäs. Ge­rard But­ler on it­se­mur­haa hau­to­va epä­toi­voi­nen ja epäus­kot­ta­va kir­jai­li­ja Eng­lan­nis­sa (P­lea­se!, 2001). Stel­lan Skarsgård on Treb­lin­kan kes­ki­tys­lei­rin kom­men­dant­ti, jo­ka ra­ken­te­lee kä­ki­kel­lo­ja ja ka­ve­raa ju­ta­lais­pal­ve­li­jan­sa kans­sa (Tor­te Blu­ma, 2005). Ju­lie Del­py on psy­kiat­rin luon­na pik­ku­tytöstä as­ti kul­ke­nut nai­nen, jo­ka nyt pää­tyy ta­lon ka­tol­le ma­sen­nus­taan pun­ta­roi­maan (Not­ting Hill An­xie­ty Fes­ti­val, 2003). Imel­da Staun­ton on luk­sus­ho­tel­liin vii­mei­sek­si yök­seen kir­jau­tu­va pir­teä elä­keläi­nen, jon­ka su­vus­sa kaik­ki ovat kuol­leet ta­san 57-vuo­tiai­na (Rea­dy, 2002). Char­lie Sheen ja An­na Fa­ris juon­ta­vat ta­vaus­kil­pai­lua (S­pel­ling Bee, 2004). Eva Men­des on tien var­teen jää­nyt nai­nen, jon­ka apuun saa­puu ny­kypäivän me­kaa­nik­ko­ri­ta­ri (Guil­ty Hearts, 2005). Kat­hy Ba­tes on tuo­ma­ri, jo­ka kuu­lee köyhän maa­han­muut­ta­jan unel­mia (T­he Ing­ra­te, 2004).
Lä­hes kaik­kia ta­ri­noi­ta vai­vaa sa­mat on­gel­mat: ta­ri­na on tyhjänpäiväi­nen, hah­mot täy­sin epäus­kot­ta­via ja au­dio­vi­suaa­li­nen to­teu­tus jää vi­deo­mai­sek­si yliy­rittä­mi­sek­si. Poik­keuk­sen muo­dos­taa Imel­da Staun­to­nin täh­dittämä ja Sa­vi­na Del­li­cou­rin oh­jaa­ma yllättävä ta­ri­na, jo­ka on haus­ka ja ele­gant­ti — pait­si puit­teil­taan, myös en­nen kaik­kea nar­ra­tii­vil­taan. Myös Char­lie Shee­nin ja An­na Fa­ri­sin läppä jak­saa hu­vit­taa yh­den kat­se­lu­ker­ran yli. Näitä kah­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta tar­jon­ta on yh­den täh­den ku­raa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on karmean huono: jälki on todella pehmeää, mutta jatkuva reunavärinä tuo toistoon rapeutta. Taso vaihtelee hieman lyhytelokuvasta toiseen, mutta vain vähän. Yksinkertainen ja selkeä ääniraita toistaa dialogin puhtaasti. Ekstraton. (IJ)
22/10/2012

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194048012

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Genre

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy