Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Rautakolmonen

Bin-jip 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Nuo­ri Tae-­seok kiertää ympä­ri kau­pun­kia tun­keu­tuen ih­mis­ten asun­toi­hin huo­ma­tes­saan näi­den ole­van mat­koil­la.

Nuo­ri Tae-seok (Lee Hyun-kyoon) kiertää ympä­ri kau­pun­kia tun­keu­tuen ih­mis­ten asun­toi­hin huo­ma­tes­saan näi­den ole­van mat­koil­la. Ek­syessään hie­nos­toa­lueel­le Tai-seok törmää pa­hoin­pi­del­tyyn nai­seen (Lee Seung-yeon). Sie­lun yh­tei­nen sä­vel löy­tyy vä­littömäs­ti. Mat­ka jat­kuu kak­si­pyöräi­sen selässä koh­ti uu­sia asun­to­ja.
Golf, rau­ta­kol­mo­nen, yh­distää mo­nel­la­kin ta­sol­la. Kah­den­kes­kei­nen kie­li löy­tyy eleistä, dia­lo­gia on vain ni­mek­si. Mys­ti­nen, ta­vat­to­man kek­se­liäs elo­ku­va pa­kot­taa ajat­te­le­maan sy­vem­pien tar­koi­tus­ten­sa perään, vaik­ka ku­val­li­sen kau­neu­den an­ta­ma vies­ti­kin on riittävä.
Ko­rea­lai­sen Kim Ki-du­kin täh­ti on lentä­nyt to­del­li­sen elo­ku­van fa­naa­tik­ko­jen ar­ki­pu­hees­sa tär­keim­pien te­kijöi­den jouk­koon. Rau­ta­kol­mo­ses­sa Kim osoit­taa to­del­li­sen rak­kau­den paik­kaan kat­so­mat­to­muu­den ja häm­mentää kat­so­jan sil­missä hyvän ja pa­han ra­ja­mai­ta. Hän näyttää kah­den tästä maail­mas­ta ulosjää­neen ih­mi­sen ha­lun elää omien muo­to­jen­sa mu­kai­ses­ti – pa­haa tar­koit­ta­mat­ta.
Kah­den näyt­te­lijän vä­li­nen tun­tei­den vuo­ro­pu­he­lu mah­dol­lis­tuu poik­keuk­sel­li­sis­ta olo­suh­teis­ta ja sat­tu­mis­ta, lepää poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lois­sa ja ympä­ristöissä. Lo­pul­ta Rau­ta­kol­mo­nen näyttää myös yh­teis­kun­tak­riit­ti­sen puo­len­sa. Po­lii­si- ja van­ki­la­lai­tos­ten toi­min­nas­sa ha­vai­taan sel­keitä va­jai­ta toi­min­ta­mal­le­ja. Vä­ki­val­lan kier­re laa­je­nee.

Kuva, ääni & ekstrat

Puheen puuttuessa ääntelyt ja score tulevat pintaan tehokkaammin. Herkkääkin herkempää tulkintaa. Kaunis filmi kauniissa kuvissa pitää tasapainossa. Noin 70-minuuttinen englanniksi tekstitetty making of näyttää taustoja melko maanläheisesti, kamera on jätetty kuvauspaikalla rullaamaan. Venetsian festivaaleilla ohjaajan erikoispalkinto ja monia muita vastaavia. Rakkautta & Anarkiaa -DVD-sarjassa numero 134. (VA)
04/06/2010

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2004Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 200947EAN: 6416335177449

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy