Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Anerca - Elämän hengitys

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2020Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: Elokuvapalvelu.fiKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6420114022561

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Elokuvapalvelu.fi) ellei toisin mainita.

Elokuva

Do­ku­ment­ti sir­kum­po­laa­ri­sis­ta al­ku­peräis­kan­sois­ta luo kat­sauk­sen ka­toa­vis­ta tai ah­taal­le jou­tu­neis­ta kult­tuu­reis­ta Poh­jois­mais­sa, Venäjällä, Alas­kas­sa, Ka­na­das­sa ja Grön­lan­nis­sa.

Do­ku­ment­ti sir­kum­po­laa­ri­sis­ta al­ku­peräis­kan­sois­ta luo kat­sauk­sen ka­toa­vis­ta tai ah­taal­le jou­tu­neis­ta kult­tuu­reis­ta Poh­jois­mais­sa, Venäjällä, Alas­kas­sa, Ka­na­das­sa ja Grön­lan­nis­sa.
Pääo­sin juon­ta­ma­ton do­ku­ment­ti te­kee en­nen kaik­kea sen mistä tut­ki­jat ovat ai­na pu­hu­neet: kerää näyt­teitä eri yh­teisö­jen elämästä ja näi­den lau­lu­kult­tuu­ris­ta. Mu­ka­na on suo­la­na ly­hyitä juon­net­tu­ja in­sert­tejä yh­teisöi­den his­to­rias­ta, mut­ta pää­huo­mio kiin­nit­tyy yk­sittäi­siin ta­pah­tu­miin yh­teisöi­den ar­jes­sa ja juh­las­sa.
Do­ku­men­tin pa­ras­ta an­tia on nähdä näyt­teitä metsäs­tyk­sestä, ko­dan pys­tyttä­mi­sestä ja lu­kui­sis­ta muis­ta käytännön yk­si­tyis­koh­dis­ta ar­kis­ten asioi­den rat­kai­suis­sa. Tästä muis­tuu mie­leen al­ku­peräis­kan­so­jen elo­ku­va­juh­lat Ina­ris­sa tal­vel­la 2020, jol­loin ko­mean ul­koil­ma­teat­te­rin jäi­sellä val­ko­kan­kaal­la näh­tiin mm. ly­hy­te­lo­ku­va verk­ko­ka­las­tuk­ses­ta avan­non kaut­ta. Ih­mi­sen kek­se­liäi­syyttä ja sin­nik­kyyttä täyt­tyy vain ihail­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Pääosin vuosikymmeniä vanhasta — tai muutoin vaan siltä vaikuttavasta — aineistosta koostuva dokumentti näyttää lähtökohdat huomioiden hyvältä. Kohina ja filmirae ovat pääosin sankkaa, mutta jälki on sikseenkin terävää ja moitteettoman vakaata. Uudet osiot ovat teknisesti moitteettomia. Niin ikään teknisesti tasokas ääniraita koostuu ajoittaisista juonnoista ja kulttuurien eloa valottavista laulunäytteistä. Ekstraton. (IJ)
26/04/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy