Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fucking Åmål

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Pik­ku­kau­pun­gin tytöt tu­le­vat ulos kaa­pis­ta tai oi­keas­taan kou­lun tyttö­jen ves­sas­ta.

Pik­ku­kau­pun­gin tytöt tu­le­vat ulos kaa­pis­ta tai oi­keas­taan kou­lun tyttö­jen ves­sas­ta. Hyvä ai­he sa­man su­ku­puo­len kiin­ty­myk­sestä ja eri­lai­suu­den huo­nos­ta sie­to­ky­vystä. Edes naa­pu­rim­me eivät hyväk­sy kaik­kea. Ku­va ny­ky­nuo­ris­ta ja var­sin­kin tyttö­jen maail­mas­ta on kar­kea, mut­ta var­mas­ti to­si.
Po­jat tai­ta­vat ol­la ny­kyään nyn­nyjä tyttöi­hin ver­rat­tu­na. Mut­ta ovat­pa nai­set kas­va­neet­kin tiu­kas­sa mo­ra­lis­tien pu­ris­tuk­ses­sa jo kym­me­niä tu­han­sia vuo­sia, ai­na nean­dert­ha­lin ih­mi­sen mat­riar­kaa­li­sen kult­tuu­rin väis­tyt­tyä mie­hi­sen bar­ba­rian tieltä.
Mil­loin suo­ma­lais­lap­set löy­sivät jenk­ki­lef­fois­ta sa­nan fuck ja kou­ras­taan kes­ki­sor­men? Vas­ta 1970-lu­vul­la luu­li­sin.
Ruot­sa­lai­set tun­te­vat kä­sit­teen jo niin hy­vin, että sillä voi aloit­taa elo­ku­van ni­men. Mik­si elo­ku­van ni­meä ei ole suo­men­net­tu suo­raan ”­Vi­tun Åmål”? Jen­keissä tätä pyö­ri­tet­tiin uu­del­la peh­mo­ni­mellä.

Kuva, ääni & ekstrat

Rakeinen ja suttuinen kuva, jossa on surkea tekstitys suomeksi. Ekstroissa ohjaajan kommenttiraita. (PS)

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Surround
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Genre

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy