Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Man of Steel

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895051658

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Su­per­man ei kään­ty­nyt Suo­mes­sa ai­koi­naan Su­per­mie­hek­si, vaan hä­nestä teh­tiin Teräs­mies.

Su­per­man ei kään­ty­nyt Suo­mes­sa ai­koi­naan Su­per­mie­hek­si, vaan hä­nestä teh­tiin Teräs­mies. Oli­si­ko taus­tal­la ol­lut ali­ta­jui­nen Sta­li­nin var­jo? Sik­si tun­tuu­kin suo­ma­lai­sit­tain hu­vit­ta­val­ta, että uu­si Zack Sny­de­rin ver­sio kaik­kien ai­ko­jen su­per­san­ka­ris­ta on saa­nut ni­men Man of Steel.
Lop­pu­tu­los jää hie­man vuon­na 2006 näh­dystä Bryan Sin­ge­rin ver­sios­ta, jon­ka on­gel­ma­na oli on­ne­ton vii­mei­nen puo­li­tun­tia. Mas­sii­vi­set tais­te­lu­koh­tauk­set ovat hy­vin vai­kei­ta to­teut­taa tyy­likkääs­ti. Sny­de­rin kun­niak­si on sa­not­ta­va se, että hän te­kee nämä pa­kol­li­set jy­tinät jo puo­livä­lissä.
Hah­mon 75-vuo­tis­juh­lis­ta sel­vitään odo­tet­tua pa­rem­min, vaik­ka oh­jaa­jal­la on me­riit­tinsä (Watch­men, 300). Näin var­sin­kin sik­si, että Teräs­mies (Hen­ry Ca­hill) ja Lois La­ne (A­my Adams) tun­tu­vat sym­paat­ti­sil­ta. Yllättäen myös ta­kau­ma­jak­sois­sa pää­hen­kilön ot­toisänä esiin­tyvä Ke­vin Cost­ner ja erään­lai­se­na isä­haa­mu­na il­mes­tyvä Rus­sell Crowe luo­vat ko­ko­nai­suu­teen mu­ka­vaa dy­na­miik­kaa. Voin kui­ten­kin ymmärtää heitä­kin, jot­ka eivät asiaa koe näin.
Mistäpä muus­ta kiis­te­li­sim­me kuin ma­kua­siois­ta? Fak­tat kun ovat fak­to­ja, kun­nes toi­sin to­dis­te­taan. Su­per­san­ka­ri­gen­ren us­kot­ta­vuus uh­maa en­nen kaik­kea lo­giik­kaa. Ehkä siinä on sen viehä­tys. Ky­sei­siä elo­ku­via ih­met­te­levän on myös syytä muis­taa, että näillä on ame­rik­ka­lai­sil­le vah­va nos­tal­gi­nen ja sym­bo­li­nen mer­ki­tys. Vä­ki­val­lal­la syn­ty­neessä ja sii­hen herkäs­ti syyl­lis­tu­neessä yh­teis­kun­nas­sa syn­tyy ou­to­ja tar­pei­ta saa­da po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­ta loh­tua.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 66 min. dokumentit, 2 min. animaatiolyhytelikuva ja digitaalinen kopio. (PS)
31/10/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy