Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Suosurmat

La isla mínima 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2015Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: SaboxKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 643006185007

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­teläes­pan­ja­lai­ses­sa tup­pu­kylässä ku­his­taan.

E­teläes­pan­ja­lai­ses­sa tup­pu­kylässä ku­his­taan. Kak­si vil­kas­mie­listä tei­ni­kau­no­tar­ta on ka­don­nut kylä­juh­lien mels­keessä. Epä­miel­lyttävä ta­pah­tu­ma on saa­ta­va no­peas­ti pois päiväjär­jes­tyk­sestä ja me­dian syy­nin al­ta, sillä rii­si­se­son­ki pai­naa pääl­le. Po­lii­si- ja kun­nan­joh­to ti­laa kan­sal­lis­kaar­tin avuk­si kak­si ri­kos­tut­ki­jaa isol­ta kir­kol­ta. Ri­kos­vyyh­din ulot­tu­vuus pal­jas­tuu pa­la pa­lal­ta kan­taen ole­tet­tua laa­jem­piin pii­rei­hin, kauem­mas lä­hi­his­to­riaan, pelk­kiä mur­hia sy­vemmäl­le.
Hä­tiin hä­ly­te­tyn tut­ki­ja­pa­rin toi­min­ta­mal­lit edus­ta­vat tois­ten­sa vas­ta­koh­tia, poik­kea­via ajan­jak­so­ja Es­pan­jan po­liit­ti­ses­sa his­to­rias­sa. Van­han lii­ton et­sivä Juan (Ja­vier Gu­tier­rez) hal­lit­see Fran­con dik­ta­tuu­rin ai­kai­set kuu­lus­te­lu­tak­tii­kat siinä missä ko­ke­neen kehä­ke­tun il­ta­rien­not, ko­ke­ma­ton Ped­ro (Raul Are­va­lo) ete­nee mo­der­nin po­lii­sio­pis­ton op­pien mu­kai­ses­ti. Mitä nyt vähän ta­vat len­nos­sa tart­tu­vat.
Suo­sur­mat näyttää ker­rok­siin so­lut­tau­tu­neen kor­rup­tion ran­koin esi­mer­kein. De­mok­ra­tiaan ve­toa­mi­nen toi­mii ve­ruk­kee­na kaik­keen, vaik­ka val­ta edel­leen van­hal­la kaar­til­la py­syy­kin. Lop­pu jää kel­lu­maan her­kul­li­ses­ti kat­so­jaa kut­ku­tel­len, pään­sisäi­sen jat­ko-o­san mah­dol­lis­taen. My­kistävät, ark­ki­teh­to­ni­set il­ma- ja mai­se­ma­ku­vat rau­hoit­ta­vat muu­ten hek­ti­ses­ti ete­nevää ri­kos­tut­kin­taa. Mys­ti­nen poh­ja­vi­re etään­nyttää pe­rin­tei­sen ri­ko­se­lo­ku­van kaa­no­nis­ta. Hi­ki­sen, syn­ti­sen, li­kai­sen ja ve­ri­sen maail­man täy­dentävät pai­na­vat tul­kin­nat. Ja­vier Gu­tier­rez, Raul Are­va­lo, Ne­rea Bar­ros sekä An­to­nio de la Tor­re lois­ta­vat kil­paa – kii­mais­ten, kas­vot­to­mik­si jää­vien tei­ni­tyttö­jen vas­ta­pai­no­na.
Es­pan­jan elo­ku­va-a­lan gaa­las­sa Al­ber­to Rod­ri­gue­zin hek­ti­nen elo­ku­va nap­pa­si kym­me­nen Goya-pys­tiä. Eikä ih­me, pa­la­set ovat koh­dal­laan. Omas­sa, haas­ta­vas­sa la­ji­tyy­pissään Suo­sur­mat on täy­so­su­ma. (VA)

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita tavoittelevat periodiuskottavuutta ja tavoittavat sen mainiosti. Ei ekstroja. (PS)
22/03/2017
22/03/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy