Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ikuiseen rauhaan

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Do­ku­ment­ti Arndt Pe­ku­ri­sen ta­ri­nas­ta.

Do­ku­ment­ti Arndt Pe­ku­ri­sen ta­ri­nas­ta. Rau­ha­naat­teen esi­tais­te­li­ja­na ko­via ko­ke­nut suo­ma­lais­mies herät­ti aat­teen pa­ris­sa myös kan­sainvä­listä huo­mio­ta 1920-lu­vun lo­pul­ta ai­na jat­ko­so­dan ai­koi­hin as­ti. Muun muas­sa Al­bert Eins­tein ve­to­si mie­hen va­paut­ta­mi­sen puo­les­ta, mut­ta lu­kuis­ten van­ki­la­tuo­mioi­den ja niitä jak­sot­ta­nei­den va­pau­den ai­ko­jen jäl­keen mies te­loi­tet­tiin jat­ko­so­dan ai­ka­na vuon­na 1941.
Vil­le Su­ho­sen do­ku­ment­tie­lo­ku­va pu­reu­tuu kiin­nos­ta­vaan ai­hee­seen il­man kiih­ko­sa­no­ja. Asia­lin­jal­la to­teu­tet­tu ja run­saas­ti eri­lais­ta ar­kis­toai­neis­toa hyö­dyntävä do­ku­ment­ti piirtää us­kot­ta­van ku­van mie­hen vii­mei­sestä 20 vuo­des­ta. Aseis­ta kieltäy­ty­mi­nen näyttäy­tyy tässä mie­hel­le it­sestään­selvänä va­lin­ta­na, jon­ka taak­se aset­tau­tu­mi­nen tuo mu­ka­naan pitkän koet­te­le­mus­ten sar­jan ai­ka­lais­ten hei­teltävänä. Do­ku­men­tin mie­len­kiin­toi­sin­ta an­tia on muun muas­sa kir­jei­den kaut­ta avat­tu­jen mie­hen omien aja­tus­ten ja per­heen ko­ke­mus­ten aset­te­le­mi­nen vas­ten val­tio­val­lan kan­na­not­to­ja. Eri­tyi­sen syväl­le ei kum­mal­la­kaan puo­lel­la ar­gu­ment­tia päästä, mut­ta kä­sit­te­ly on us­kot­ta­vaa ja vai­kut­ta­van seik­ka­peräistä.

Kuva & ääni

Hyvä kuva hyödyntää runsaasti arkistokuvaa, mutta jälki on tästä huolimatta kauttaaltaan jäsentynyttä ja vakaata. Kertojaäänien, musiikin ja tilaan levittäytyvien tehosteiden muodostama kokonaisuus on hiottu ja tyylikäs.

Ekstrat

Ekstraton. Mukana on myös suomenkielinen tekstitys heikkokuuloisille, kuvailutulkkaus ääniraitana sekä englannin ja ruotsinkielinen tekstitys. (IJ)
19/01/2022

Tekijät

Ohjaaja: Ville Suhonen

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2021Kesto: 80 minuuttia
Julkaisija: Elokuvapalvelu.fiKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6420114024787

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Elokuvapalvelu.fi) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Elokuvapalvelu.fin uusimpia

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy