Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fair Game

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 246718EAN: 6438044289169

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

CIA esi­tetään mo­nis­sa ame­rik­ka­lai­sis­sa­kin elo­ku­vis­sa ma­ta­lan mo­raa­lin or­ga­ni­saa­tio­na.

CIA esi­tetään mo­nis­sa ame­rik­ka­lai­sis­sa­kin elo­ku­vis­sa ma­ta­lan mo­raa­lin or­ga­ni­saa­tio­na. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Fair Ga­me löytää vielä­kin al­hai­sem­man etii­kan omaa­van yh­teis­kun­nal­li­sen toi­mi­jan, Geor­ge W. Bus­hin avus­ta­ja­kun­nan.
Se pai­nos­ti sin­nikkääs­ti CIA:n ydi­na­se­tut­ki­joi­ta, jot­ta nämä oli­si­vat pan­neet puu­merk­kinsä Sad­dam Hus­sei­hin yh­di­na­se­val­miuk­sia ja jouk­ko­tu­hoa­sei­ta kos­ke­viin ra­port­tei­hin.
CIA-a­gent­ti Va­le­rie Pla­men avio­mies, Clin­to­nin ajan suurlä­het­tiläs Joe Wil­son lä­he­tetään tut­ki­maan Ni­ge­rin väi­tet­tyä uraa­ni­kaup­paa Ira­kiin. Se osoit­tau­tuu täy­sin perättömäk­si, mut­ta niin vain Bush ker­too te­le­vi­sios­sa ra­por­tis­ta, jon­ka mu­kaan kaup­paa on käy­ty. Wil­son kir­joit­taa ta­pauk­ses­ta me­diaan, ja sop­pa on val­mis. Bus­hin kaar­ti pal­jas­taa Was­hing­ton Pos­til­le Pla­men CIA-a­gen­tik­si. Ty­perä kos­to rii­suu lo­pul­ta kei­sa­rin alas­to­mak­si.
I­ra­kin so­taa pe­rus­tel­tiin ri­kol­li­sin pe­rus­tein. Asias­ta käydään Yh­dys­val­lois­sa pitkään oi­keut­ta. Eu­roo­pas­sa tästä oli­si luul­ta­vas­ti jo lan­ge­tet­tu maan­pe­tos­syyt­teitä. Tai sit­ten ei, sillä eipä Bri­tan­nian la­bour­kaan hä­vin­nyt muu­ten kuin hal­li­tus­vas­tuun­sa. To­ny Blai­ril­ta sentään me­ni mai­ne.
Fair Ga­me on suo­ra­vii­vai­nen ja sel­keä elo­ku­va. Se ei sä­kenöi ka­ris­maa ku­ten Pre­si­den­tin mie­het, Pa­ral­lax View tai Mant­su­rian ka­ni­daat­ti. Sen voi­ma on tuo­reu­des­sa. Ta­pah­tu­mien jäl­jet nä­kyvät edel­leen Ira­kis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa tosielämän Valerie Plame Wilsonin ja Joe Wilsonin kommenttiraita. He kuvaavat kokemusta surrealistiseksi ja harmittelevat leikkimieliseen sävyyn, etteivät saaneet elokuvaan toivomiaan biisejä (Stonesin Gimme Shelter ja David Crosbyn I Almost Cut My Hair) niiden kalleuden takia. (PS)
22/05/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy