Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Avatar - The Way of Water

Elokuva

Ja­mes Ca­me­ro­nin suu­ri­ko­koi­set smurf­fit pa­laa­vat osoit­ta­maan kuin­ka kli­seistä voi uut­taa yli kol­mi­tun­ti­sen seik­kai­lun ja jättää ih­mi­set kai­paa­maan lisää.

Ja­mes Ca­me­ro­nin suu­ri­ko­koi­set smurf­fit pa­laa­vat osoit­ta­maan kuin­ka kli­seistä voi uut­taa yli kol­mi­tun­ti­sen seik­kai­lun ja jättää ih­mi­set kai­paa­maan lisää. Tämä on tar­koi­tet­tu vain en­simmäi­sek­si neljästä jat­ko-o­sas­ta.
Ta­ri­na on ole­ma­ton, hah­mot etäi­siä ja toi­min­ta ylllättävän tur­rut­ta­vaa, mut­ta tästä huo­li­mat­ta ko­ne jys­kyttää eteenpäin ja koh­dey­leisö — per­heen kymp­pi­vuo­tiaat — ah­mi­vat jo­kai­sen pik­se­lin. Ai­kui­sem­pi kat­so­ja voi jo­ko heittäy­tyä vir­ran vietäväk­si ja naut­tia kiil­to­ku­va­mai­sis­ta miljöistä tai sit­ten ot­taa no­ko­set.
E­lo­ku­va voi muu­toin ol­la täy­si pan­nu­kak­ku, mut­ta 3D-vai­ku­tel­ma on hui­kea. Nyt po­la­ri­soi­tu­jen pas­sii­vi­la­sien ja HFR-vir­kis­tys­taa­juu­den avul­la näh­ty ti­la­vai­ku­tel­ma on lu­moa­va. Jo al­ku­ku­vis­ta läh­tien vai­ku­tel­ma on luon­nol­li­nen, syvä ja ihail­ta­van usein syvä­terävä vai­kut­ta­mat­ta kei­no­te­koi­sel­ta. Jo­ku­nen otos siellä täällä ha­joaa hie­man lii­tok­sis­taan, mut­ta täl­lai­set koh­tauk­set voi jäl­kikä­teen las­kea yh­den kä­den peu­ka­loil­la.
Jo­ku päivä siis lie­nee edessä vielä 15 tun­nin mat­ka smurf­fi­maa­han kun­han kaik­ki jat­ko-o­sat val­mis­tu­vat. (IJ)
12/01/2023

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 192 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
3D HFR
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy